Hopp til hovedinnald

Postadresse:
Skyss, Postboks 7900, 5020 Bergen

Besøksadresse:
Sandslihaugen 30

Telefon: 55 55 90 70

E-post til administrasjonen: skyss@skyss.no .

Har du kundespørsmål, bruk kunde@skyss.no eller dette kontaktskjemaet 

Føretaksnummer: 992 051 825 mva.

Fakturaadresse: Sjå Vestland fylke si nettside for detaljar