Informasjonskapslar

Youtube-visninga vår nyttar cookies (informasjonskapsler) og vi nyttar ein sesjonscookie som vert brukt til å understøtte den tekniske løysinga på nettstaden. Den vert ikkje nytta til å spore bevegelses mønster eller annan personleg informasjon.

Vi nyttar Google Analytics for å analysera bruken av vår nettstad. Vi får informasjon om kva sider som er mest brukt, kor brukarane kjem frå, på kva tidspunkt sidene er mest brukt og liknande.

Google Analytics er ein nettanalyseteneste leveret av Google, Inc. Google Analytics brukar cookies for å analysere korleis våre brukarar nyttar nettstaden. Informasjonen som vert generert av ein slik cookie med bruk av den aktuelle nettstaden, inkludert din IP-adresse, blir sendt til Google og lagra på servere i USA. Google brukar denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstaden, lage rapportar om aktivitetar på nettstaden for eigaren av nettstaden, samt for å yte andre tenester i tilknyting til aktivitetar på nettstaden og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepartar om dette krevjast av lov eller i tilfelle kor tredje-partar nyttar informasjonen på vegne av Google. Google vil ikkje kople din IP-adresse med annan informasjon Google har.

Personvern