Personvern

Vilkår som gjeld frå 20. juli 2018

Hordaland fylkeskommune, Skyss har ansvaret for lagring og bruk av personopplysningane dine (behandlingsansvarleg).

Kva er personopplysningar?
Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som kan knytast til deg som enkeltperson

Slik behandlar vi personopplysningar
Alle dei personlige opplysningane du registrerer hos oss, blir forsvarleg lagra og fortruleg behandlet. Opplysningane blir berre lagra så lenge det er naudsynt for at vi skal kunne handsame saka di eller utføre den aktuelle tenesta, og vi lagrar ikkje meir enn det vi må.

Her er ei oversikt over korleis vi handsamar personopplysingar for dei ulike tenestene. 

 • Innleiing

  Åpne for å lese mer
 • Føremål

  Åpne for å lese mer
 • Grunnlag for behandling

  Åpne for å lese mer
 • Kjelder til personopplysningar

  Åpne for å lese mer
 • Databehandlar

  Åpne for å lese mer
 • Utlevering til tredjepartar

  Åpne for å lese mer
 • Tilgang til personopplysningar

  Åpne for å lese mer
 • Lagring og sletting

  Åpne for å lese mer
 • Tryggleik

  Åpne for å lese mer
 • Rettane dine overfor Skyss

  Åpne for å lese mer
 • Kontaktinformasjon

  Åpne for å lese mer

Her finn du alle punkta samla i eit dokument

Skjema for innsyn i personopplysningar

Informasjonskapsler og cookies

 • Innleiing

  Åpne for å lese mer
 • Føremål

  Åpne for å lese mer
 • Grunnlag for behandling

  Åpne for å lese mer
 • Informasjonskapslar

  Åpne for å lese mer
 • Statistikk

  Åpne for å lese mer
 • Kjelder til personopplysningar

  Åpne for å lese mer
 • Databehandlar

  Åpne for å lese mer
 • Utlevering til tredjepartar

  Åpne for å lese mer
 • Tilgang til personopplysningar

  Åpne for å lese mer
 • Lagring og sletting

  Åpne for å lese mer
 • Tryggleik

  Åpne for å lese mer
 • Rettane dine overfor Skyss

  Åpne for å lese mer
 • Kontaktinformasjon

  Åpne for å lese mer

Her finn du alle punkta samla i eit dokument

Skjema for innsyn i personopplysningar

Informasjonskapsler og cookies

 • Innleiing

  Åpne for å lese mer
 • Føremål

  Åpne for å lese mer
 • Grunnlag for behandling

  Åpne for å lese mer
 • Kjelder til personopplysningar

  Åpne for å lese mer
 • Utlevering til tredjepartar

  Åpne for å lese mer
 • Tilgang til personopplysningar

  Åpne for å lese mer
 • Lagring og sletting

  Åpne for å lese mer
 • Tryggleik

  Åpne for å lese mer
 • Rettane dine overfor Skyss

  Åpne for å lese mer
 • Kontaktinformasjon

  Åpne for å lese mer

Her finn du alle punkta samla i eit dokument

Skjema for innsyn i personopplysningar

Informasjonskapsler og cookies

 • Innleiing

  Åpne for å lese mer
 • Føremål

  Åpne for å lese mer
 • Grunnlag for behandling

  Åpne for å lese mer
 • Kjelder til personopplysningar

  Åpne for å lese mer
 • Databehandlarar

  Åpne for å lese mer
 • Utlevering til tredjepartar

  Åpne for å lese mer
 • Tilgang til personopplysningar

  Åpne for å lese mer
 • Lagring og sletting

  Åpne for å lese mer
 • Tryggleik

  Åpne for å lese mer
 • Rettane dine overfor Skyss

  Åpne for å lese mer
 • Kontaktinformasjon

  Åpne for å lese mer

Her finn du alle punkta samla i eit dokument

Skjema for innsyn i personopplysningar

Informasjonskapsler og cookies