Om ferje

Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 09.03.2020

Skyss/Kringom har ansvar for fem ferjekontraktar i Hordaland, som omfattar i alt 17 ferjesamband i fylkesvegnettet.

Fjord1 AS (01.01.2020 - 31.12.2029)

 • Krokeide-Hufthamar (Oppstart 01.01.2018)
 • Husavik-Sandvikvåg (Oppstart 01.01.2018)
 • Leirvåg-Sløvåg
 • Fedje-Sævrøy
 • Hatvik-Venjaneset
 • Halhjem-Våge
 • Langevåg-Buavåg

Fjord1 AS (01.01.2020-31.12.2028)

 • Skjersholmane-Ranavik
 • Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes
 • Gjermundshavn-Varaldsøy-Årsnes
 • Jondal-Tørvikbygd

Norled AS (01.01.2020-31.12.2028)

 • Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad
 • Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Borgundøy

Wergeland AS (01.01.2019-31.12.2028)

 • Masfjordnes-Duesund

Boreal Sjø AS (1.1.2020-31.12.2028)

 • Kvanndal-Utne
 • Kinsarvik-Utne
 • Skånevik-Matre-Utåker

Ferjesamband administrert av andre:

 • Breistein-Valestrand: Privat ferjeselskap med løyve for kommersiell drift
 • Halhjem-Sandvikvåg: Del av riksvegnettet og difor administrert av Statens vegvesen