Om hutigbåt

Skyss har ansvar for i alt 5 rutepakkar (kontraktar) knytt til hutigbåtrutar og lokalbåtrutar i Hordaland. Alle er anbodsutsett. Det er tre nettokontraktar som medfører at operatøren sjølv har inntektsansvaret og ansvar for ruteinformasjon, marknadsføring og billettsystem. I tillegg har Skyss to bruttokontraktar som medfører at Skyss har inntektsrisikoen og ansvaret for ruteinformasjon, marknadsføring og billettsystem.

Hurigbåt- og lokalbåtruter (bruttokontrakt):

 • Sunnhordland-Austevoll-Bergen (Sunnhordlandsruta): Norled AS (01.01.2014 - 31.12.2023) 
 • Austevoll: Norled AS (01.01.2014 - 31.12.2023)
 • Knarvik-Frekhaug-Bergen (Nordhordlandsruta): Norled AS (01.01.2019 - 31.12.2021+1)
 • Kleppestø-Strandkaien (Askøyruta): Norled AS (01.01.2018 – 31.12.2021+1)

Hurigbåtruter (nettokontrakt):

 • Kvinnherad-Bergen: L. Rødne & Sønner AS (01.01.2014 - 31.12.2023)
 • Reksteren-Våge-Os: L. Rødne & Sønner AS (01.01.2014 - 31.12.2023)
 • Espevær-Eidesvik: GulenSkyss AS (01.01.2014 - 31.12.2023)
 • Hellesøy-Hernar: GulenSkyss AS (01.01.2014 - 31.12.2023)
 • Turistrute Hardanger: Norled AS (01.01.2014 - 31.12.2019)

I tillegg administrerer Skyss løyva for nokre lokale båtruter:

 • Geitanger
 • Osterfjorden