Om ferje

Skyss har ansvar for 11 ferjekontraktar, som omfattar i alt 17 anbodsutsette ferjesamband i Hordaland.

I tillegg er det eitt samband (Breistein – Valestrand) som har løyve for kommersiell drift.

Seks av ferjekontraktane er nettokontraktar, noko som gir operatørane ansvaret for ruteinformasjon, marknadsføring og billettsystem. Skyss har det overordna ansvaret for ruteplanlegginga.

Skyss har ikkje ansvar for ferjestrekninga Halhjem-Sandvikvåg, som er del av stamvegnettet og er administrert av Statens Vegvesen.

Ferjeruter (nettokontrakt):

 • Masfjordnes–Duesund: Wergeland AS (1.1.2019-31.12.2028)
  • Masfjordnes-Duesund
 • Nordhordland: Norled AS (01.01.2012–31.12.2019) 
  • Fedje–Sævrøy
  • Leirvåg–Sløvåg
  • Langevåg–Buavåg 
 • Sunnhordland: Norled AS (01.01.2011–31.12.2019) 
  • Skjersholmane–Ranavik 
  • Skånevik–Matre–Utåker 
  • Jektevik–Hodnanes–Nordhuglo 
  • Fjelberg–Sydnes–Utbjoa 
 • Midthordland / Austevoll (1): Fjord 1 (01.01.2018–31.12.2029) 
  • Krokeide–Hufthamar 
  • Husavik–Sandvikvåg  
 • Midthordland / Austevoll (2): FosenNamsos Sjø AS (01.01.2011–31.12.2019) 
  • Halhjem–Våge 
  • Hatvik–Venjaneset 
 • Hardanger: Norled AS (01.01.2011–31.12.2019) 
  • Kvanndal–Utne 
  • Kinsarvik–Utne 
  • Tørvikbygd–Jondal 
  • Gjermundshamn–Årsnes–Varaldsøy 
 • Klokkarvik–Hjellestad: GulenSkyss AS (01.10.2014–31.12.2019)
  • Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad 

Ferjeruter (bruttokontrakt):

 • Fjord1 AS (1.1.2018/1.1.2020 - 31.12.2029)
  • Krokeide-Hufthamar (Oppstart 1.1.2018)
  • Husavik-Sandvikvåg (Oppstart 1.1.2018)
  • Leirvåg-Sløvåg
  • Fedje-Sævrøy
  • Hatvik-Venjaneset
  • Halhjem-Våge
  • Langevåg-Buavåg
 • Fjord1 AS (1.1.2020-31.12.2028)
  • Skjersholmane-Ranavik
  • Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes
  • Gjermundshavn-Varaldsøy-Årsnes
  • Jondal-Tørvikbygd
 • Norled AS (1.1.2020-31.12.2028)
  • Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad
  • Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Borgundøy
 • Wergeland AS (1.1.2019-31.12.2028)
  • Masfjordnes-Duesund
 • Boreal Sjø AS (1.1.2020-31.12.2028)
  • Kvanndal-Utne
  • Kinsarvik-Utne
  • Skånevik-Matre-Utåker