Om ferje

Skyss har ansvar for 11 ferjekontraktar, som omfattar i alt 17 anbodsutsette ferjesamband i Hordaland.

I tillegg er det eitt samband (Breistein – Valestrand) som har løyve for kommersiell drift. Skyss har ikkje ansvar for ferjestrekninga Halhjem-Sandvikvåg, som er del av stamvegnettet og er administrert av Statens Vegvesen.

Ferjeoperatør fram til og med 31.12.2019 - operatør har kunde- og inntektsansvar:

 • Nordhordland: Norled AS (01.01.2012–31.12.2019) 
  • Fedje–Sævrøy
  • Leirvåg–Sløvåg
  • Langevåg–Buavåg 
 • Sunnhordland: Norled AS (01.01.2011–31.12.2019) 
  • Skjersholmane–Ranavik 
  • Skånevik–Matre–Utåker 
  • Jektevik–Hodnanes–Nordhuglo 
  • Fjelberg–Sydnes–Utbjoa 
 • Midthordland: FosenNamsos Sjø AS (01.01.2011–31.12.2019) 
  • Halhjem–Våge 
  • Hatvik–Venjaneset 
 • Hardanger: Norled AS (01.01.2011–31.12.2019) 
  • Kvanndal–Utne 
  • Kinsarvik–Utne 
  • Tørvikbygd–Jondal 
  • Gjermundshamn–Årsnes–Varaldsøy 
 • Klokkarvik–Hjellestad: GulenSkyss AS (01.10.2014–31.12.2019)
  • Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad 

Ferjeoperatør frå og med 1. januar 2020 - Skyss overtek kunde- og inntektsansvar:

 • Fjord1 AS (1.1.2018/1.1.2020 - 31.12.2029)
  • Krokeide-Hufthamar (Oppstart 1.1.2018)
  • Husavik-Sandvikvåg (Oppstart 1.1.2018)
  • Leirvåg-Sløvåg
  • Fedje-Sævrøy
  • Hatvik-Venjaneset
  • Halhjem-Våge
  • Langevåg-Buavåg
 • Fjord1 AS (1.1.2020-31.12.2028)
  • Skjersholmane-Ranavik
  • Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes
  • Gjermundshavn-Varaldsøy-Årsnes
  • Jondal-Tørvikbygd
 • Norled AS (1.1.2020-31.12.2028)
  • Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad
  • Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Borgundøy
 • Wergeland AS (1.1.2019-31.12.2028)
  • Masfjordnes-Duesund (Oppstart 1.1.2019)
 • Boreal Sjø AS (1.1.2020-31.12.2028)
  • Kvanndal-Utne
  • Kinsarvik-Utne
  • Skånevik-Matre-Utåker