Nye ferjer 2020

Her finn du oversikt over ferjeoperatør, navn på dei nye/oppgraderte ferjene og kapasitet om bord i parentes:

Fjord1 AS 

Krokeide-Hufthamar:

 • Møkstrafjord (130 bilar)
 • Horgefjord (120 bilar)

Husavik-Sandvikvåg:

 • Husavik (45 bilar)

Leirvåg-Sløvåg:

 • Storfjord (122 bilar)

Fedje-Sævrøy:

 • Fedjebjørn (50 bilar) (Solskjel (35) / Fedjefjord (42 bilar) ca. fram til april)

Hatvik-Venjaneset:

 • Årdal (108 bilar)

Halhjem-Våge:

 • Kommandøren (120 bilar)

Langevåg-Buavåg:

 • Bømlafjord (50 bilar) (Utstein (36 bilar) ca. ut januar, Fedjebjørn (50 bilar) ca. fram til mars)

Skjersholmane-Ranavik: 

 • Florøy (83 bilar) (Vikingen (86 bilar) i , Sogn (107 bilar) ca. fram til mars)
 • Hillefjord (83 bilar)

Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes:

 • Julsund (99 bilar)

Gjermundshavn-Varaldsøy-Årsnes:

 • Lærdal (77 bilar) (Fitjar (PBE 35) / Solskjel (PBE 35) ca. fram til februar)
 • Sildafjord (83 bilar) (Ullensvang (106 bilar) i begynnelsen av januar, Gulen (83 bilar) ca. fram til april)

Jondal-Tørvikbygd

 • Samlafjord (130 bilar)

Norled AS

Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad:

 • Hjellestad (16 bilar) (Nårasund ca. fram til februar (11 bilar, tlf. 91681144))

Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Borgundøy:

 • Ytterøyningen (38 bilar) (Sveio (26 bilar) ca. fram til juli)

Wergeland AS

Masfjordnes-Duesund:

 • Fjon (20 bilar)

Boreal Sjø AS

Kvanndal-Utne:

 • Utnefjord (60 bilar) (Petter Dass (50 bilar) ca. fram til medio april)

Kinsarvik-Utne:

 • Kinsarvik (16 bilar) (Jondal (35 bilar) ca. fram til medio februar)

Skånevik-Matre-Utåker

 • Matre (50 bilar) (Kvinnherad (42 bilar) ca. fram til medio april)