Hopp til hovedinnald

Fyll ut elektronisk skjema under, legg ved skanna kvittering for utlegg (vedlegg nedst i skjemaet) og send kravet seinast innan 1 månad etter hendinga.

Alternativt kan du sende skjemaet i posten.
Klikk her for skjema i pdf-format
NB: Hugs å legge ved kvittering for utlegg.

Slik behandlar Skyss personopplysningane dine

Reisegarantiskjema

* Desse felta må fyllast ut

Planlagt reise med buss/bybane/båt

Utført reise med drosje eller anna transportmiddel (for privatbil, sjå lenger nede)

Eller

Utført reise med privatbil
Godtgjerast etter statens satsar for bilgodtgjersle (dekker bare km., ikkje parkering, bompenger etc.)