Linje 990: Forseinkingar pga. vegarbeid

Published: 8/9/2017 4:34:16 PM Changed: 9/6/2017 9:17:36 AM

Det blir dagleg meldt om forseinkingar i trafikken på riksveg 13 mellom Kinsarvik og Odda. Dette skyldast vegarbeid som periodevis stenger vegen på strekninga Lofthus - Hovland. Det kan bli forseinkingar i rutetrafikken på opp mot 20-40 minutt på strekninga, og vi oppmodar derfor våre reisande til å berekne god tid, spesielt dei som skal vidare med linje 930/Haukeliekspressen frå Odda.

Forseinkingar på turer i retning Voss medfører dessverre også forseinkingar på korresponderande avgangar frå Bu og Granvin (linje 991 og 925) 

Rutetabell for linje 990

For meir informasjon om vegarbeidet sjå Statens vegvesen