Linje 925: Forseinkingar pga. stengt veg

Published: 3/7/2018 4:20:15 PM Changed: 3/16/2018 1:39:17 PM

Fv.7 er mellombels stengt ved Laupsa grunna rasfare. Det vert omkøyring med minibuss via Porsmyr. Ein må derfor rekne med forseinkingar i turane mellom Granvin - Øystese. Vegen er stengt inntil vidare og truleg fram til mandag morgon, 19. mars.