Stord: Forseinkingar pga. vegarbeid

Published: 12/21/2017 9:27:41 AM Changed: 1/24/2018 11:45:05 AM

Det er generelt ein del vegarbeid i Leirviksområdet som skapar enkelte forseinkingar på fleire linjer. 

Som følgje av vegarbeid i Langelandsvegen kan det oppstå forseinkingar på linje 676 i perioden 22.01.18 – 19.02.18. 

  • Spesielt frå kl. 15:00 må ein pårekna forseinkar på ca. 15 minuttar grunna mykje trafikk rundt Kværner og Heiane.