Linje 159: Endra trasé grunna stengt veg

Published: 9/10/2018 10:30:52 AM Changed: 9/10/2018 10:40:41 AM

Fv. 6 vert stengt ved Rødskrysset frå tysdag 11. september til søndag 30. september. I denne perioden vert linje 159 innstilt i begge retningar på strekninga Rød - Auklandshamn.

Skuletransport for elevar som vert berørt av vegstenginga vert utført med drosje. Spørsmål om skuleskyss kan rettast til skulen.