Linje 20 og 403: Ibsens gate stengt frå 23. oktober 2017

Published: 10/3/2017 9:44:25 AM Changed: 4/11/2018 1:07:10 PM

Grunna oppgradering av vass- og avløypsledningar vert delar av Ibsens gate stengt frå måndag 23. oktober 2017. Stenginga fører til langvarig mellombels endring i kollektivtilbodet og vil råka linje 20 og 403 som må køyre om Møllendal til og frå Haukeland sjukehus.

Obs! Ibsens gate vil etter planen vere stengt til desember 2018. 

Du finn meir informasjon om stenginga hos Bergen kommune

Rutetider gjeldande frå 23. oktober for linjene som vert råka finn du her: