Haldeplassen Solheimslien nord stengd frå 12. november

Published: 11/5/2018 12:30:39 PM Changed: 11/5/2018 12:30:48 PM

Haldeplassen Solheimslien nord (i retning mot Søndre Skogvei) vert lagt ned frå og med måndag 12. november. Alternative haldeplassar er Strandlien eller Solheimslien sør.