Stord: Haldeplassen Leirvik Turnhall mellombels stengt

Published: 3/13/2018 1:01:05 PM Changed: 3/13/2018 1:07:31 PM

Haldeplassen Leirvik turnhall er stengt i retning Leirvik på grunn av anleggsarbeid.

Det er ingen stopp mellom haldeplassen Stord kyrkje og haldeplassen Amfi Stord.
For reisande til/frå Borggata vil Leirvik terminal vera nærmaste haldeplass.Haldeplassen vil vera stengt fram til arbeidet er ferdig.