Haldeplass Haukeland sjukehus Sør opna igjen

Published: 11/6/2018 2:23:18 PM Changed: 1/18/2019 9:02:58 AM

Haldeplassen Haukeland sjukehus Sør, i retning mot sentrum, er no opna igjen etter å ha vore stengd grunna anleggsarbeid. Mellombels haldeplass i Haukelandsveien som har vært nytta i perioden, vert stengd igjen får laurdag 19. januar.

Endringa påverker følgjande linjer i retning mot Haukeland/sentrum: 

  • Linje 20 og 403: Turar på linje 20 og 403 frå Haukeland sjukehus startar igjen frå Haukeland sjukehus sør f.o.m. laurdag 19. januar.
  • Linje 27 og 28: Bussar til Haukeland som kjem frå Ibsens gate vil igjen betene Haukeland sjukehus Sør.

  • Linje 2, 3, 12, 21, 25, 80, og 604: Bussar som kjem frå Nattlandsveien kan betene Haukeland sjukehus Sør igjen.