Åsane terminal: Mellombels flytting av perrong

Published: 7/4/2018 12:12:50 PM Changed: 8/27/2018 9:58:32 AM

Grunna anleggsarbeid vert perrong A og B flytta ca. 10 meter vestover, mot Skeidar. Dette gjeld frÃ¥ onsdag 29. august. Arbeidet er venta avslutta i slutten av september. 

Dette gjeld linje 3, 3E, 4, 32, 36 og 210.