Service messages are not translated into English. Please contact our customer service if you have any questions.

Active messages

 • 27, 300 Fløyfjellstunnelen varsla stengd mot nord frå kl. 22.00

  E39 Fløyfjellstunnelen er varsla stengd i retning mot Åsane/Knarvik kl. 22.00-05.30 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via sentrum kan medføre litt forseinking.

  NB! Ikkje av-/påstiging utanom ordinær trasé.

  Valid to: 28.10.21 05.30

  Sist oppdatert: 27.10.21 15.03

 • 200, 925, 930, Arnanipatunnelen varsla stengd frå kl. 22.00

  E16 Arnanipatunnelen er varsla stengd kl. 22.00-05.30. Omkøyring via Garnes kan føre til litt forseinking. Ved omkøyring vert ikkje haldeplassen Takvam (mot Arna) betjent.

  Valid to: 28.10.21 05.30

  Sist oppdatert: 27.10.21 15.00

 • 3, 20, 40, 445, 450, 460 ... Lianakktunnelen varsla stengd frå kl. 22.00

  Rv. 555 Lianakktunnelen er varsla stengd i retning Loddefjord og Øygarden/Askøy kl. 22.00-05.30. Ved omkøyring via Lyderhornsveien blir ikkje haldeplassen Lyngbø, rv. 555 betjent. Alternativ haldeplass er "Lyngbø C". Kan medføre litt forseinkingar.

  Affected lines: 3, 20, 40, 445, 450, 460, 484, 495, 499

  Valid to: 28.10.21 05.30

  Sist oppdatert: 27.10.21 14.59

 • 42, 43 Haldeplassen Feriehjemmet flytta

  Haldeplassen "Feriehjemmet", i retning mot Loddefjord, er flytta ca. 100 m lenger sør. Stoppet ligg no på andre sida av krysset Håkonshellaveien x Hillerenveien. Nytt leskur kjem på plass i veke 44.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.10.21 13.06

 • 925, 930 Omkøyring om Nesttun kveld/natt 29. okt-1.nov

  E16 Sætre- og Bjørkhaugtunnelen (mellom Arna terminal og Åsane terminal) er varsla stengd frå kl. 20.00-08.00 fredag, natt til laurdag og laurdag, natt til søndag. Søndag, natt til måndag er tunnelen varsla stengd frå kl. 22.00-05.30

  Følgjande turar vil ha omkøyring om Nesttun og får ikkje betent strekninga Bergen busstasjon – Arna terminal:

  Fredag:

  • Linje 930: Avgang kl. 21.00 frå Bergen busstasjon til Odda/Sejestad
  Søndag:
  • Linje 930: Avgang kl. 21.00 frå Bergen busstasjon til Odda/Seljestad
  • Linje 925: Avgang kl. 22.10 frå Bergen busstasjon til Øystese
  • Linje 925: Avgang kl. 23.45 frå Bergen busstasjon til Øystese
  Følgjende haldeplassar blir ikkje betent ved omkøyring:
  • Handelshøyskolen
  • Eidsvåg E39
  • Åsane terminal
  • Birkeland kryss
  • Blindheim kryss
  • Gaupås kryss
  • Orfallet, Ytre arna
  • Sætre
  • Bjørkhaug
  NB! Avgang kl. 16.55 frå Seljestad til Bergen busstasjon laurdag med linje 930 vil køyre som normalt, men kan bli forseinka mellom Arna og Bergen.

  Valid to: 01.11.21 05.30

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 200, 925, 930, Arnanipatunnelen varsla stengd frå kl. 22.00

  E16 Arnanipatunnelen er varsla stengd kl. 22.00-05.30. Omkøyring via Garnes kan føre til litt forseinking. Ved omkøyring vert ikkje haldeplassen Takvam (mot Arna) betjent.

  Valid to: 29.10.21 05.30

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 323, 324, 326 Haldeplass Soltveit nord flytta

  Busshaldeplass Solveit nord, begge retningar, er flytta til Slettevegen, litt i retning mot Austrheim grunna anleggsarbeid.

  Avgangar som kjeme frå Radøyvegen får ikkje betjent haldeplassen. Alternativ haldeplass er Nordanger sør.

  Dette gjeld inntil vidare.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 403 Endra trasé inntil vidare

  Grunna anleggsarbeid utanfor Damsgårdstunnelen i retning mot Haukeland sjukehus får linja ein omkøyring frå og med måndag 18. oktober. Linja kan ikkje køyre om Solheimsviken, men må køyre over Puddefjordsbroen - Nygårdstunnelen - Danmarks plass.

  Følgjande haldeplassar blir ikkje betjent medan vegen er stengd:

  • Gyldenprisveien, Lotheveien, Michael Krohns gate, Lien sør og Solheimsviken H. 

  Alternative reisar:

  • Reisande frå Michael Krohns gate mot Haukeland sjukehus kan nytte linje 20
  • Reisande frå Sotra/Askøy til Solheimsviken/Michael Krohns gate kan bytte til linje 20 på Storavatnet terminal eller Lyngbø. 

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.21 15.10

 • 46 Vegarbeid på Fv 5370 Krohnegården ut året

  Vegarbeid på Fv 5370 Krohnegården kan føre til litt forseinkingar på enkelte avgangar.

  Arbeidet er forventa å vare ut året.

  Valid to: 31.12.21 23.59

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 934 Endra trasé via Tyssetunnelen

  Vegen blir stengt i Ytre Tysse frå måndag 4. oktober. Medan vegen er stengt må bussane køyre via Tyssetunnelen. Haldeplassar frå Ytre Tysse til og med Sætrevika vert ikkje betjent.

  Vegen blir heilt stengt i samband med gravearbeid. Arbeidet vil vare fram til slutten av desember.

  Valid to: 22.12.21 23.59

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 490, 491 Lysregulering ved Skarholmen

  Grunna anleggsarbeid og lysregulering ved Skarholmvegen kan det bli forseinkingar på avgangar til/frå Kleppestø terminal.
  Arbeidet er planlagt ferdigstilt i januar/februar 2022.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 911, 915 Avkorta trasé på fire avgangar t.o.m. 26. november

  Grunna vegarbeid på Fv 569 på strekninga Dalseid-Stamnes vil følgjande avgangar vere innstilt mellom Dale stasjon og Dæmring fram til og med fredag 26. november:

  • Frå Eidsland kl. 09.50 og 11.10. Tur vert avslutta på Dæmring
  • Frå Dale kl. 10.45 og 12.25. Tur startar på Dæmring

  Følgjande haldeplassar vert ikkje betjent:
  • Hetlevikneset
  • Geitabotnen
  • Trettenes
  • Dalseid
  • Dalseid
  • Dalseiddalen
  • Dale heradshus
  • Dale stasjon
  Reisande må rekna med litt forseinkingar som følgje av vegarbeidet.

  Valid to: 26.11.21 15.00

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 67 Haldeplassen Søråsbrotet stengd

  Haldeplassen Søråsbrotet mellombels stengd frå måndag 21. juni grunna vegarbeid. Alternativ haldeplass er Kilden senter ca. 400 meter nord for haldeplassen. Det er venta at haldeplassen vil opna i starten av 2022.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 952, 957, 959 Anna trasé grunna vegarbeid til 1. november

  Grunna vegarbeid ved Rekve bru vil Rekvesvegen vera stengd for gjennomkøyring i perioden 31. mai til 1. november

  Haldeplassane Bulken aust, Sandneset, Rekve fv. 312, Rekve bru, Bulken skule, Bø fv. 312 og Djukastein fv. 312 vert ikkje betjent grunna omkøyring via E16.

  Skuleturar: Frå måndag 04.10.2021 vil skulerute kunne køyre ordinær trasé då dei slepper gjennom anleggsområdet ved Rekve bru til/frå Bulken.

  Valid to: 01.11.21 08.00

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 23, 23E, 50E, 54, 55 Haldeplass Stølshaugen stengd

  Grunna vegarbeid vil haldeplassane Stølshaugen, i begge retningar, vere stengd til ca 4. desember 2021.
  Alternativ haldeplass er Sandslihaugen.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.10.21 08.30

Closed messages

 • 200, 925, 930, Arnanipatunnelen varsla stengt frå kl. 22.00

  E16 Arnanipatunnelen er varsla stengt kl. 22.00-05.30. Omkøyring via Garnes kan føre til litt forseinking. Ved omkøyring vert ikkje haldeplassen Takvam (mot Arna) betjent.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 02.11.20 06.48