Service messages are not translated into English. Please contact our customer service if you have any questions.

Active messages

 • 19B, 25 Endra trasé 26.- 28. april i perioden kl. 18.00 - 06.00

  Grunna anleggsarbeid blir Hjalmar Brantingsveg stengd på kveld/natt måndag 26. april, tysdag 27. april og onsdag 28. april  i tidsrommet kl. 18.00 - 06.00 (vegen opnar att kl. 06.00 torsdag 29. april). 

  Linje 19B og 25 får omkøyring via Torgny Segerstedts vei i tidsrommet vegen er stengd (sjå kart nedanfor). 

  Endringar for linje 19B:

  Følgjande avganger får omkøyring via Torgny Segerstedts vei:

  • Frå Oasen: 18.52, 19.52, 21.07 og 22.07
  • Frå Løvstakkskiftet: 18.06, 19.06, 20.06, 21.21 og 22.21 

  Endringar for linje 25:

  Følgjande avganger får omkøyring via Torgny Segerstedts vei. Haldeplass Sælemyr blir ikkje betjent:

  • Frå Oasen: 18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 og 23.15
  • Frå Haukeland sjukehus: 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20 og 23.20

  Reisande mellom Sælemyr og Oasen terminal kan bruka linje 19B som vil ha av- og påstiging på haldeplass Sælemyr. 

  Valid to: 28.04.21 23.59

  Sist oppdatert: 22.04.21 10.25

 • 16, 17, 20, 403 Haldeplass Holen flytta frå kl. 12.00 torsdag 22. april

  Haldeplassen Holen, i retning mot sentrum, vert flytta ca. 150 m lenger ut på Laksevåg kl. 12.00 torsdag 22. april.
  Haldeplassen blir flytta som følgje av anleggsarbeidet i området. 

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.04.21 19.33

 • 71 Endra trasé pga. stengd veg 23.-25. april

  Grunna anleggsarbeid er Totlandsvegen stengd frå kl. 19.30 fredag 23. april til og med søndag 25. april. Dette fører til omkøyring via Ulsmågveien i stengingsperioden. Haldeplassane Totlandsbru (retning mot Nesttun), Nordrevoll og Ulsmågåsen blir ikkje betjent.

  Turar som får omkøyring fredag 23 april:

  • Avgang kl. 21.20 frå Nesttun terminal
  • Avgang kl. 21.40 frå Riple snuplass

  Turar som får omkøyring laurdag 24. april:
  • Frå Nesttun terminal kl. 7.56, 11.36, 13.46 og 16.56
  • Frå Riple snuplass kl. 8.25, 12.00, 14.10 og 17.20


  Alternative haldeplassar er Ulsmåg skole og Totlandsbru i Hardangarvegen.

  Valid to: 25.04.21 23.59

  Sist oppdatert: 22.04.21 08.44

 • 22, 51 Endra trasé 20.-23. april på kveldstid

  Grunna anleggsarbeid er Straume bru stengd frå kl. 22.00 - 05:30 natt til onsdag (20. april), natt til torsdag (21.april) og natt til fredag (22. april). Dette fører til omkøyring for linje 22 og 51.

  Linjene vil ikkje betene haldeplassane mellom Søreide og Sementbroen.
  Følgjande haldeplasser blir ikkje betjent:

  • Søreide skole
  • Straume bro
  • Sementbroen i straumevegen (på sørsida av rundkøyringa)
  Omkøyring gjennom Knappetunnelen medan vegen er stengd.

  Valid to: 24.04.21 06.00

  Sist oppdatert: 22.04.21 08.30

 • 441, 442, 449 Endra trasé frå 16. april

  Frå og med fredag 16. april er krysset mellom Arefjordvegen og Lonavegen stengd grunna anleggsarbeid. Arbeidet er venta avslutta i starten av mai. Linjene får ikkje betjent haldeplassane i Lonavegen som er Instamyr og Lonavegen. Turar som normalt skal stoppe her, vil bruke "Straume idrettspark" som alternativ haldeplass. Dette gjeld begge retningar.

  Næraste haldeplass blir Straume terminal eller Storskaret.

  Valid to: 03.05.21 23.59

  Sist oppdatert: 22.04.21 08.30

 • 1040 Passasjerbåt i sambandet Masfjordnes - Duesund

  Grunna periodisk kontroll og vedlikehold, blir ferja tatt ut av sambandet frå tysdag 27. april til torsdag 29. april.

  Det blir satt opp passasjerbåt i sambandet, som trafikkerer mellom dei gamle ferjekaiane på Masfjordnes og Duesund. Passasjerbåten følger normal rutetabell for sambandet.

  Valid to: 29.04.21 23.59

  Sist oppdatert: 22.04.21 08.30

 • 157, 159, 700 Nye Haugesund terminal - endra haldeplass

  Nye Haugesund bussterminal opnar måndag 19. april.  

  Når terminalen opnar, vil linje 157, 159 og 700 få nye perronger.

  • Linje 159 får avgang frå perrong 4
  • Linje 157 og 700 får avgang frå perrong 5

  Sjå terminalkart, lånt av Kolumbus, nedanfor. 

   

  Valid to: 23.04.21 23.59

  Sist oppdatert: 15.04.21 11.41

 • 23, 23E, 50E, 54, 55 Haldeplass Stølshaugen stengd frå 15. mars

  Grunna vegarbeid vil haldeplassane Stølshaugen, i begge retningar, vere stengd frå måndag 15. mars og fram til ca 4. desember.
  Alternativ haldeplass vil vere Sandslihaugen.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.04.21 08.30

 • 20 Haldeplass Gyldenpris under broen i bruk frå 29. april

  Natt til fredag 29. april er anleggsarbeidet ved Gyldenpris ferdig, og ordinær haldeplass Gyldenpris under broen (mot Laksevåg) kan bli tatt i bruk.

  Den mellombelse haldeplassen ved Puddefjordsbroen blir nytta fram til anleggsarbeidet er ferdig. 

   

  Valid to: 30.04.21 23.59

  Sist oppdatert: 14.04.21 09.01

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.04.21 08.30

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Nordnes

  Haugeveien er stengd ved Klosteret grunna langvarig anleggsarbeid. Bussen på servicelinje 103 må snu ved Klosteret i starten av Haugeveien Haldeplassane Fredriksberg og Nordnes skule blir ikkje betjent medan vegen er stengd.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.04.21 08.30

Closed messages

 • 1001 Kvanndal - Utne: Redusert kapasitet

  Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet på avgang kl. 18:00 frå Kvanndal. Maks 12 passasjerar.

  Valid to: 22.04.21 18.10

  Sist oppdatert: 22.04.21 18.10

 • 16, 17, 20 Forseinking pga. redusert framkome

  Det er forseinking på fleire turer på linja grunna mykje trafikk og kø rundt Laksevåg.

  Valid to: 23.04.21 03.59

  Sist oppdatert: 22.04.21 16.14

 • 606 Avgang innstilt

  Avgang kl. 14.58 frå Solbjørg avbrutt på grunn av tekniske problem. Innstilt på strekninga Reset - Osøyro.

  Valid to: 22.04.21 15.55

  Sist oppdatert: 22.04.21 15.55

 • Skyss Billett Problem med billettkjøp for enkelte

  Enkelte opplever no tekniske problem knytt til betaling av billett med telefonregning og med eingangspassord for pålogging. Dette kan skuldast tekniske problem hos teleoperatøren.

  Ta kontakt med oss så snart som råd dersom du har blitt belasta for mykje ved kjøp.
  Kontaktskjema

  Du kan lese meir om kjøp av mobilbillett her

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.04.21 15.20

 • 15 Avgang kl. 14.40 frå Bønes innstilt

  Avgang kl. 14.40 er dessverre innstilt grunna teknisk problem med buss.

  Valid to: 22.04.21 15.05

  Sist oppdatert: 22.04.21 15.05

 • 4, 12, 15, 18, 19, 50E Løvstakktunnelen opna att

  Fv. 540 Løvstakktunnelen er ser no opna att etter å ha vert stengd ei kort periode grunna bilberging. Enkelte avgangar er litt forseinka.

  Valid to: 22.04.21 11.20

  Sist oppdatert: 22.04.21 11.20

 • 200, 925, 930, 950 E16 Arnanipatunnelen er stengd.

  E16 Arnanipatunnelen er stengd. Omkøyring via Garnes kan føre til forseinking. Haldeplassen Takvam (mot Arna) vert ikkje betjent medan vegen er stengd.

  Valid to: 23.04.21 05.30

  Sist oppdatert: 22.04.21 10.12

 • 1 Forseinking

  Grunna teknisk problem med vogn, kan ein oppleve at det i retning sentrum er nokre forseinkingar.

  Valid to: 22.04.21 08.45

  Sist oppdatert: 22.04.21 08.45

 • 71 Endra trasé grunna stengd veg 23.-25.april

  Grunna anleggsarbeid er Totlandsvegen stengd frå kl. 19.30 fredag 23. april til og med søndag 25. april. Dette fører til omkøyring via Ulsmågveien i stengingsperioden. Haldeplassane Totlandsbru (retning mot Nesttun), Nordrevoll og Ulsmågåsen blir ikkje betjent.

  Turar som får omkøyring fredag 23 april:

  • Avgang kl. 21.20 frå Nesttun terminal
  • Avgang kl. 21.40 frå Ripe snuplass


   • Turar som får omkøyring laurdag 24. april:
    • Frå Nesttun terminal kl. 7.56, 11.36, 13.46 og 16.56
    • Frå Riple snuplass kl. 8.25, 12.00, 14.10 og 17.20
     • Valid to: 26.04.21 23.03

      Sist oppdatert: 22.04.21 08.43

 • 20 Haldeplass Gyldenpris under broen i bruk frå 29. april

  Natt til fredag 29. april er anleggsarbeidet ved Gyldenpris ferdig, og ordinær haldeplass Gyldenpris under broen (mot Laksevåg) kan bli tatt i bruk.

  Den mellombelse haldeplassen ved Puddefjordsbroen blir nytta fram til anleggsarbeidet er ferdig. 

   

  Valid to: 30.04.21 23.59

  Sist oppdatert: 14.04.21 09.01