Service messages are not translated into English. Please contact our customer service if you have any questions.

Active messages

 • 3, 4, 5, 6, 10, 18 ... Bryggen stengd 16. - 19. januar

  Grunna arrangement vert Bryggen stengd for gjennomkøyring fra og med torsdag 16. januar kl. 18:00 til og med søndag 19. januar kl. 16:00. Dette gjer omkøyring via Øvregaten og endra trasé og stoppmønster for følgjande linjer:

  Linje 3, 3E, 4, 4E, 5, 6, 30E, 83, 91 og 300 (nattavganger):

  • I nordgåande retning vert ikkje haldeplassane Bryggen A/B betjent. Alternativ haldeplass er Torget O/P eller Bradbenken (midlertidig haldeplass ved Rosenkrantztårnet)
  • Mot sentrum vert ikkje haldeplass Bradbenken og Torget Q betjent. Alternativ haldeplass er Sandbrogaten, Torget R eller Småstrandgaten M

   

  Linje 10, 18 og 103 (servicelinjen):

  • Mot Sandviken vert ikkje haldeplass Bryggen A eller Sandbrogaten betjent. Alternativ haldeplass er Torget P eller Fløybanen (mellombels haldeplass ved Fløybanen)
  • Frå Sandviken vert ikkje haldeplass Øvre Dreggsallmenning eller Torget Q betjent. Alternativ haldeplass er Mariakirken (mellombels haldeplass ved Mariakirken) eller Torget R

  Affected lines: 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83

  Valid to: 19.01.20 20.00

  Sist oppdatert: 13.01.20 15.02

 • 157 Endra trasé grunna flom

  Haldeplassar mellom Liereid sør og Liereid nord vert ikkje betent grunna flom ved Liereid.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.01.20 07.20

 • 16, 17, 19, 20 Vegarbeid på Laksevåg frå måndag 13. januar 2020

  Arbeidet som har stengd Carl Konows gate retning Laksevåg sidan august går no inn i ein ny fase, og vegen blir heilt setngd frå måndag 13. januar 2020. Dette betyr at linje 16, 17 og 20 må køyre Damsgårdsveien begge retninger og haldeplassane Damsgård og Laksevåg kirke i Damsgårdsvegen erstattar haldeplassane Carl Konows gate og Damsgård hovedgård. Haldeplassen Laksevåg er erstatta av haldeplassen Fergehallen i Damsgårdsveien retning Laksevåg, men haldeplassen retning sentrum blir flytta ca. 150 meter retning Laksevåg senter.

  Sjå kart for trasé og haldeplassar her.
  Du finn oppdaterte rutetabellar her.

  Same dato startar eit arbeid i Øvre Fyllingsveien som gjer at linje 19 får endra trasé. Linje 19 må køyre til høgre inn Gabriel Tischendorfs vei - Frydenbølien til sentrum. Dette betyr at haldeplassane Carl Konows gate og Gyldenpris retning sentrum ikkje blir betent. Samstundes får linje 19 nye haldeplassar i Lien nord og Gyldenprisveien.

  Sjå kart for trasé og haldeplassar her.

  Valid to: 31.01.20 00.00

  Sist oppdatert: 20.12.19 12.08

 • 3, 4, 5, 6, 83 Haldeplass Munkebotn stengd frå 6. Januar

  Grunna oppgradering av E39 Munkebotntunnelen blir haldeplassen stengd i retning mot Åsane den 6. januar frå ca. kl. 12:00. Alternativ haldeplass er Ludebryggen.

  Valid to: 31.01.20 23.59

  Sist oppdatert: 17.01.20 07.20

 • Sunnhordalandsruta Endra/innstilt avgang frå Ranavik kai og Leirvik kai

  I perioden 01. januar til og med 9. februar er det følgande endringar frå Ranavik kai:
  Anløp Ranavik kai kl. 14:51 (kvardagar) blir innstilt. Alternativt kan ein nytta avgang frå Ranavik kl. 14:31 via Sunde, eller neste avgang ca kl. 15:46.
  Avgang kl. 15:42 frå Ranavik kai og ankomst kl. 16:00 frå Leirvik kai (kvardager) blir omlag 4 min forseinka.
  Korresponderande bussar skal vente.

  Valid to: 09.02.20 23.59

  Sist oppdatert: 17.01.20 09.03

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.01.20 07.20

 • 14, 83 Endra trasé frå 7. oktober

  Kanalveien blir stengd for gjennomkøyring frå måndag 7. oktober. Dette fører til at bussane må køyre Fjøsangerveien og følgjande haldeplassar blir ikkje betjent:

  • Kanalveien - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Postterminalen - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Kanalveien Minde allé - alternativ haldeplass er "Reperbanen"(retning mot sentrum)
  • Kanalveien ved Elvebakken - alternativ haldeplass er "Minde" eller "Kristianborg" (retning mot sentrum)

   

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 30.09.19 15.22

 • 23E, 26, 50E, 53, 54 Endringar i Sandslikrysset frå 9. september

  I samband med ombygging av rv. 580 Sandslikrysset vert stoppmønsteret til fleire linjer endra litt frå og med måndag 9. september.

  Nytt køyremønster
  Av- og påkøyring til Sandslivegen vert stengd, og trafikken mellom Birkelandsskiftet og Sandslivegen må gå via Sandslimarka. Det vert etablert ny rundkøyring i Sandslimarka og omkøyringsveg til Flyplassvegen over parkeringsplassen ved Biltema.

  Haldeplassar nedlagt og flytta
  Følgjande haldeplasser vert lagt ned eller flytta på grunn av omlegginga:

  • Sandslikrysset, begge retningar, vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller Sandslihaugen
  • Stølshaugen (retning mot Birkelandsskiftet/Lagunen) vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Sandslihaugen
  • Sandslihaugen vert ikkje betjent av linje 26 Åsane terminal /Birkelandsskiftet
  • Busstoppa ved Håvardstun vert flytta ca. 50 m østover i løpet av anleggsperioden, til den andre sida av Håvardstunbrua.

  Berørte linjer

  • Linje 23E Haldeplassane Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Erstatningshaldeplass er Sandslihaugen. Sjå kart for linje 23E

  • Linje 26 Haldeplass Sandslihaugen og Stølshaugen blir ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Sandsligården eller HåvardstunSjå kart for linje 26

  • Linje 50E Haldeplass Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller SandslihaugenSjå kart for linje 50E

  • Linje 53 Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller HåvardstunSjå kart for linje 53

  • Linje 54 Må køyre omkøyringsveg via Sandslimarka. Stølshaugen vert ikkje betjent i retning mot Lagunen. Sjå kart for linje 54


  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.01.20 07.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.01.20 07.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.01.20 07.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.01.20 07.20

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.01.20 07.20

Recently closed messages

 • 554

  Avgang kl. 16:20 frå Gassasundet og retur frå Mosterhamn kan bli opp til 10 minuttar forseinka pga korrespondanse med linje 800.

  Valid to: 17.01.20 16.40

  Sist oppdatert: 17.01.20 16.40