Service messages are not translated into English. Please contact our customer service if you have any questions.

Active messages

 • 950, 952, 957, 959 Haldeplass Seim, E16 stengd frå 7. oktober

  Grunna anleggsarbeid vil haldeplassen Seim, E16 (i retning mot Voss) vere stengd frå 7. oktober til 30. november.

  Alternative haldeplassar er Kvåle E16 eller Voss Tinghus.

  Valid to: 30.11.19 23.50

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

 • 14, 83 Endra trasé frå 7. oktober

  Kanalveien blir stengd for gjennomkøyring frå måndag 7. oktober. Dette fører til at bussane må køyre Fjøsangerveien og følgjande haldeplassar blir ikkje betjent:

  • Kanalveien - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Postterminalen - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Kanalveien Minde allé - alternativ haldeplass er "Minde"(retning mot sentrum)
  • Kanalveien ved Elvebakken - alternativ haldeplass er "Minde" eller "Kristianborg" (retning mot sentrum)

   

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 30.09.19 15.22

 • 23E, 26, 50E, 53, 54 Endringar i Sandslikrysset frå 9. september

  I samband med ombygging av rv. 580 Sandslikrysset vert stoppmønsteret til fleire linjer endra litt frå og med måndag 9. september.

  Nytt køyremønster
  Av- og påkøyring til Sandslivegen vert stengd, og trafikken mellom Birkelandsskiftet og Sandslivegen må gå via Sandslimarka. Det vert etablert ny rundkøyring i Sandslimarka og omkøyringsveg til Flyplassvegen over parkeringsplassen ved Biltema.

  Haldeplassar nedlagt og flytta
  Følgjande haldeplasser vert lagt ned eller flytta på grunn av omlegginga:

  • Sandslikrysset, begge retningar, vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller Sandslihaugen
  • Stølshaugen (retning mot Birkelandsskiftet/Lagunen) vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Sandslihaugen
  • Sandslihaugen vert ikkje betjent av linje 26 Åsane terminal /Birkelandsskiftet
  • Busstoppa ved Håvardstun vert flytta ca. 50 m østover i løpet av anleggsperioden, til den andre sida av Håvardstunbrua.

  Berørte linjer

  • Linje 23E Haldeplassane Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Erstatningshaldeplass er Sandslihaugen. Sjå kart for linje 23E

  • Linje 26 Haldeplass Sandslihaugen og Stølshaugen blir ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Sandsligården eller HåvardstunSjå kart for linje 26

  • Linje 50E Haldeplass Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller SandslihaugenSjå kart for linje 50E

  • Linje 53 Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller HåvardstunSjå kart for linje 53

  • Linje 54 Må køyre omkøyringsveg via Sandslimarka. Stølshaugen vert ikkje betjent i retning mot Lagunen. Sjå kart for linje 54


  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

 • 552, 554, 559, 671, 673, 676 ... Endra trasé og forseinkingar grunna stengd veg

  Grunna vegarbeid i Langelandsvegen mellom Verftsvegen og Kårevikvegen får linje 676 endra trasé frå måndag 1. april. Arbeidet er planlagt å vare i 30 veker. Haldeplassane i Langeland skule og Langeland blir ikkje betente i stengeperioden. Det blir oppretta alternative haldeplassar i krysset Langelandsvegen/Verftsvegen.

   

  Grunna vegarbeidet blir dagens linje 676 delt i to:

  676 Leirvik - Sjukehuset - Ådland - Leirvik

  676 Leirvik - Kårevik/Hornelandsvågen - Leirvik

  Arbeidet gjer også følgjeforseinkingar på fleire linjer lokalt i området, spesielt i rushtida. Det gjeld linje:

  • 673, 671, 700 og 800

  Også korresponderande linjer vert råka:

  • 554, 552 og 559

  Affected lines: 552, 554, 559, 671, 673, 676, 700, 800

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

 • 11 Linje 11: Endra trasé på Nordnes

  På grunn av langvarig anleggsarbeid har linje 11 fått endra trasé på Nordnes inntil vidare. I anleggsperioden vil bussane snu ved Sjøfarendes aldershjem og returnere mot sentrum/Starefossen via Haugeveien og Klosteret. Haldeplassane i Strandgaten og C. Sundts gate vert dermed ikkje betjent. Det er oppretta haldeplassar i retning mot sentrum/Starefossen vis à vis dei eksisterande haldeplassane i Haugeveien.

  Følgjande haldeplassar vert ikkje betjent:

  Akvariet - Alternativ haldeplass er Sjøfarendes aldershjem
  Tollbodallmenningen - Alternativ haldeplass er Nordnes skole
  Nykirken i C Sundts gt. - Alternativ haldeplass er Fredriksberg/Klosteret

  Strandgaten/Nordnesbakken vil vere stengd for gjennomkøyring utover hausten, og linje 11 vil køyre dagens trasé i Haugeveien fram til desember 2019. I desember vil traseen leggast om på nytt.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

 • 10 Haldeplass Solheimslien nord stengd frå 12. november 2018

  Haldeplassen Solheimslien nord (i retning mot Søndre Skogvei) vert lagt ned frå og med måndag 12. november. Alternative haldeplassar er Strandlien eller Solheimslien sør.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen. Bussen betjener då ikke ytre del av Strandgaten.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

 • 20, 403 Linje 20 og 403: Ibsens gate stengd ut 2019

  Grunna oppgradering av vass- og avløypsledningar har delar av Ibsens gate vore stengd sidan måndag 23. oktober 2017. Stenginga fører til langvarig mellombels endring i kollektivtilbodet og vil råka linje 20 og 403 som må køyre om Møllendal til og frå Haukeland sjukehus. Ibsens gate vil etter planen vere stengd for gjennomkøyring ut 2019.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.20

Recently closed messages

 • 32 Forseinking

  Avgang 08:25 frå Skinstø er dessverre rundt 20 minutt forseinka.

  Valid to: 14.10.19 08.40

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.40

 • 600

  Avgang 07:20 frå Halhjemsmarka (07:35 frå Osøyro) er dessverre innstilt.

  Valid to: 14.10.19 08.00

  Sist oppdatert: 14.10.19 08.00

 • Teknisk problem med ruteplanleggjar i app

  Vi har dessverre for tida tekniske problem med ruteplanleggjar i app. Vi beklagar dette og henviser våre reisande til reiseplanleggjaren på Skyss.no.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 13.10.19 15.35

 • 14, 25, 26, 49, 51, 53 ... Trafikkulukke Fjøsanger

  Det er meldt om redusert framkomme i Fjøsangerveien grunna ei trafikkulukke. Forseinkingar i rutene til og frå sentrum må påreknast.

  Affected lines: 14, 25, 26, 49, 51, 53, 60, 67, 67, 82, 83, 400, 600, 600E

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 11.10.19 12.06

 • Endra rutetider på "Fjellbergruta"

  Ferjeruta Fjellberg - Sydnes - Utbjoa - Skjerholmane får endra rutetider i dag grunna blokkering av ferjekaien på Sydnes. Sjå www.norled.no for oppdatert informasjon og rutetider.

  Valid to: 14.10.19 06.30

  Sist oppdatert: 11.10.19 09.34