Service messages are not translated into English. Please contact our customer service if you have any questions.

Active messages

 • Bømlo Svortland terminal opnar att 30. mars

  Svortland terminal opnar att 30. mars etter å ha vore stengd sidan i haust. Følgjande linjer vert no flytta frå Svortland terminal midlertidig til Svortland terminal: 

  • 552, 555, 556, 558, 559, 800

  Terminalkart:

  Valid to: 10.04.20 23.59

  Sist oppdatert: 24.03.20 10.38

 • 491 Avkorta trasé på to avgangar, måndag-torsdag

  Avgang kl. 11:40 frå Bergen busstasjon (kl. 12:03 frå Kleppestø terminal) og avgang kl. 11:56 frå Hetlevik kan ikkje betjene Marikoven grunna vegarbeid, måndag-torsdag. Fredagar er vegen open og Marikoven blir betjent.

  Haldeplassane mellom Skiftesvik - Marikoven snuplass vert ikkje betjent medan vegen er stengd.

  Dette gjelder inntil vidare.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 01.04.20 08.20

 • Buss og Bybane Endringar i rutetilbodet pga. koronavirus

  Inntil vidare er rutetilbodet for buss og Bybanen redusert tilsvarande sommarruter eller skolefri. Alle nattavganger og trygt heim-ruter, natt til laurdag og natt til søndag, er også innstilt inntil vidare. 

  Oppdatert informasjon og oversikt over endringane finn du her

  Reiseplanleggar er oppdatert med nye avgangstider.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.03.20 08.09

 • 990 Avkorta trasé grunna stengd veg

  Rv. 13 er periodevis stengd ved Teigen måndag til fredag fram til 24. april. Dette gjer konsekvenser for fleire av turane på linje 990. Det vert ingen gjennomgåande køyring når vegen er stengd.

  Turer som kan bli råka er:

  Frå Voss

  • Avgang kl. 07:45 (startar på Bu terminal)
  • Avgang kl. 11:10
  • Avgang kl. 12:50

  Når vegen er stengd går turane kun til Fresvik. Egen buss blir satt opp frå Tyssedal til Odda og følgjer rutetabell. 

  Frå Odda til Voss

  • Avgang kl. 12:25
  • Avgang kl. 14:10

  Når vegen er stengd går turane kun til Tyssedal. Egen buss blir satt opp frå Fresvik til Voss og følgjer rutetabell. 

   

  Valid to: 24.04.20 16.30

  Sist oppdatert: 19.03.20 10.48

 • Skyss kundesenter Stengd inntil vidare

  Kundesenteret vårt og hittegodskontor på Bergen busstasjon er stengd frå måndag 16. mars og inntil vidare. 

  Der er fortsatt mogleg å kontakte oss her:

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 16.03.20 09.14

 • Korona Avgrensingar i kollektivtransporten

  Berre reisande som får sitjeplass, eller som finn ståplass i ein avstand på 1 meter til neste ståande får no gå på buss og bybane i Vestland fylkeskommune. 

  Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte. 
  Les meir om tiltak i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune her

   

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 12.03.20 11.02

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 01.04.20 08.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 01.04.20 08.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 01.04.20 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 01.04.20 08.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 01.04.20 08.20

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 01.04.20 08.20

Closed messages

 • 3, 3, 3E, 4, 4E, 5 ... Damsgårdstunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Rv. 555 Damsgårdstunnelen er varsla stengd i retning mot Loddefjord og Storavatnet kl. 22:00 - 05.30. Omkøyring via Laksevåg kan medføre forseinkingar.

  Affected lines: 3, 3, 3E, 4, 4E, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 23E, 24, 30E, 40, 40E, 41, 42, 43, 45, 47, 50E, 83, 103, 403, 424, 441, 442, 445, 448, 450, 450E, 460, 460E, 481, 482, 483, 484, 485, 490, 491, 493, 495, 497, 499

  Valid to: 01.04.20 05.30

  Sist oppdatert: 01.04.20 05.30

 • 300 Fløyfjellstunnelen varsla stengd mot nord frå kl. 22:00

  E39 Fløyfjellstunnelen er varsla stengd frå kl. 22:00 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via sentrum kan medføre litt forseinking. NB! Ikkje av-/påstiging utanom ordinær trasé.

  Valid to: 01.04.20 01.30

  Sist oppdatert: 01.04.20 01.30

 • 40, 445, 450, 460, 484, 485 ... Lyderhorntunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Lyderhorntunnelen er varsla stengd kl. 23.00 - 24:00. Omkøyring via Loddefjord kan føre til forseinking mellom Storavatnet og sentrum.

  Affected lines: 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Valid to: 31.03.20 23.59

  Sist oppdatert: 31.03.20 23.59

 • 40, 445, 450, 460, 484, 485 ... Lyderhorntunnelen varsla stengd mot vest frå kl. 22:00

  Rv. 555 Lyderhorntunnelen er varsla stengd mot vest grunna kl. 22:00 - 23:00. Omkøyring via Loddefjord kan medføre litt forseinking.

  Affected lines: 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Valid to: 31.03.20 23.00

  Sist oppdatert: 31.03.20 23.00

 • 457, 471, 474, 479 Svært glatte vegar i Øygarden

  Fleire turar er no innstilt i påvente av salting av vegane. Både sidevegar og hovudvegar i Øygarden og på Askøy er så glatt at busstrafikken vert innstilt på morgonen.

  Det gjeld mellom Toftarøy, Turøy, Herdlevær og strekninga mellom Hellesøy og Tjeldstø.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 06.03.20 07.06