Service messages are not translated into English. Please contact our customer service if you have any questions.

Active messages

 • 200, 925, 930, Arnanipatunnelen varsla stengt frå kl. 22.00

  E16 Arnanipatunnelen er varsla stengt kl. 22.00-05.30. Omkøyring via Garnes kan føre til litt forseinking. Ved omkøyring vert ikkje haldeplassen Takvam (mot Arna) betjent.

  Valid to: 26.10.20 05.30

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • HentMeg Odda Forseinkingar mellom Odda og Tyssedal

  Grunna vegarbeid og lysregulering kan bussen bli forseinka med ca. 10 minutt ved Kvisturtunnelen, på reiser mellom Odda og Tyssedal. 

  Arbeidet er forventa avslutta fredag 30. oktober, og vi oppfordrar i stengningsperioden å berekne god tid ved bestilling av turar.  

  Valid to: 30.10.20 20.00

  Sist oppdatert: 22.10.20 10.54

 • 19B, 25, 48 Endra trasé frå måndag 26. oktober

  Hjalmar Brantings vei blir stengt for gjennomkøyring i perioden frå og med måndag 26. oktober til fredag 6. november (ca. kl. 19.00). Bussane vil køyre via Torgny Segerstedts vei/Smiberget i perioden.

  Linje 19B: Vil køyre via Torgny Segerstedts vei/Smiberget til/frå Oasen terminal. Reisetida kan bli noko lengre enn vanleg. 

  Linje 25: Vil køyre via Torgny Segerstedts vei/Smiberget til/frå Oasen terminal. Haldeplassen «Sælemyr» blir ikke betjent. Alternativ haldeplass er «Lyshovden skole». Sjå eige kart

  Linje 48: Turar som vanlegvis går via Hjalmar Brantings vei og Smiberget blir innstilt på strekninga "Oasen terminal" - "Sælen skole".


  Årsaka til endringa er omfattande gravearbeid i Hjalmar Brantings veg i samband med utbygging av Bybanen.

  Valid to: 06.11.20 22.00

  Sist oppdatert: 21.10.20 21.16

 • 448 Endra trasé frå måndag 26. oktober

  Grunna anleggsarbeid ved Straume kryss må bussen køyre via rv. 555 i retning mot Straume terminal frå måndag 26. oktober.

  Haldeplassane "Søre Bildøyna kryss", "Bildøy skule, gamlevegen", "Straume gard" og "Straume kryss" blir ikkje betjent medan arbeidet pågår.

  Nattavgang natt til sundag frå sentrum vil også køyre via rv. 555.

  Dette gjeld inntil vidare.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 671, 673 Vegarbeid på Fitjarvegen og i Sagvåg

  Bussar på linje 671 og 673 vil ikkje betene haldeplassen Almås i retning mot Sagvåg/Fitjar inntil vidare. Haldeplassen er mellombels stengd grunna vegarbeid.

  Alternative haldeplassar er Sagvåg og Tjødnalio skule snuplass.

  Vegarbeidet kan også medføre forseinkingar på linja.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 20 Haldeplass Gyldenpris under broen flytta

  Haldeplass "Gyldenpris under broen" (mot Lakevåg) er stengd på grunn av anleggsarbeid. Bussane stoppar inntil vidare rett før Puddefjordsbroen. 

  Grunna stengd fortau mellom haldeplassane må reisande gå via Damsgårdsveien.  Alternativt kan ein nytta haldeplassen "Damsgård". 

  Valid to: 31.01.21 02.00

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 326, 327, 328 Solevegen stengt frå måndag 28.september

  Grunna anleggsarbeid er Solevegen stengt for gjennomkøyring frå måndag 28. september og i ca. 4 veker.

  Medan vegen er stengt vil bussen køyre Austrheimsvegen og kan ikkje betjene haldeplassane i Solevegen (Hjartås til og med Leikvoll nord).

  Turar frå Mastrevik til Austrheim kyrkje og tilbake til Mastrevik, som normalt blir køyrd via Solevegen blir i perioden avslutta ved Austrheim kyrkje.

  Valid to: 25.10.20 23.59

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 654, 671, 673, 678 Rommetveit snuplass flyttar 5. oktober

  Haldeplassen Rommetveit snuplass blir stengt frå måndag 5. oktober og ca. to månader framover grunna oppgradering av snuplassen.

  I anleggsperioden blir nærliggande parkeringsplass ved Rommetveit skule nytta som haldeplass.

  Valid to: 20.11.20 23.59

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • Streik Kundesenteret stengt inntil vidare

  Som følgje av vekterstreika er kundesenteret vårt på Bergen busstasjon stengt frå og med kl. 14:00 onsdag 16. september. Kundesenteret vil vere stengt inntil vidare.

  Det er framleis mogleg å kontakte oss på telefon (55 55 90 70), gjennom kontaktskjema og facebook/skyss.no

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 16.09.20 13.30

 • 344 Melandsvegen stengd frå måndag 14. september

  Melandsvegen er stengd frå måndag 14. september til og med fredag 06. november grunna vegarbeid.
  Bussen må køyre via Smugleitet og kan ikkje betjene haldeplassane Tveit sør eller Holme, Melandsvegen. Alternativ haldeplass er Tveit kryss.

  Valid to: 06.11.20 23.59

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 700 Avkorta trasé frå måndag 7.september

  Haraldsgata er stengd frå måndag 7. september grunna vegarbeid. Arbeidet vil pågå i om lag to måneder. 

  I anleggsperioden køyrer linja via Karmsundgata og Tuhauggata og kan difor ikkje betjene haldeplassane Skillebekkgata og Havnaberg. 

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 80 Haldeplassen Birkelundstoppen flytta

  Haldeplassen Birkelundstopppen (mot Sædalen/Nesttun) er stengd på grunn av anleggsarbeid. Bussane stoppar inntil vidare ca. 150 meter før bakketoppen.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • Korona Avgrensing i kollektivtransporten

  Hald god avstand til alle rundt deg, også førar. 
  Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde god avstand til andre reisande.

  Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte. 
  Les meir om tiltak i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune her

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.04.20 09.58

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 25.10.20 23.20

Closed messages

 • 1019 Hjellestad - Klokkarvik: Innstilt ut dagen

  Sambandet Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad er dessverre innstilt ut dagen. Årsaka er tau i propellen. Det er forventa normal drift frå og med måndag 26. oktober.

  Valid to: 25.10.20 22.20

  Sist oppdatert: 25.10.20 22.20

 • 1020 Leirvåg - Sløvåg: Avvik frå rutetabell

  Ferja går ca. 10 min før rutetid dei neste avgangane på grunn av ambulanseoppdrag. Normal drift frå ca. kl. 16.15.

  Valid to: 25.10.20 16.30

  Sist oppdatert: 25.10.20 15.23