Service messages are not translated into English. Please contact our customer service if you have any questions.

Active messages

 • 200, 201, 900, 925, 930, 950 Arnanipatunnelen stengd retning sentrum 22. februar - 1. mars

  Arnanipatunnelen er stengd retning Bergen på dagtid i perioden 22. februar - 1. mars. Bussar til Arna/Bergen må køyre om Garnes, forseinkingar må påreknast.

  Valid to: 02.03.20 00.13

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.20

 • 915 Stengd veg ved Kallestad bru

  Fylkesveg 5406 er stengd ved Kallestad bru på Osterøy i Vaksdal kommune.  Bussen kan ikkje betene haldeplassane mellom Maskevikja - Kallestad bru.


  For oppdatert vegmelding klikk her 

  Informasjon frå Vaksdal kommune finn du her

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 18.02.20 12.08

 • 994 Ragde: Hent meg utilgjengeleg 18 - 28 februar

  Grunna trefelling vil Hent meg-tilbodet vere utilgjengeleg mellom Ragdevegen nr. 3 - 9 og Ragde snuplass i perioden 18. - 28. februar. Ordinært rutetilbod vil gå som normalt.

  Valid to: 29.02.20 03.20

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.20

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.20

 • 14, 83 Kanalveien stengd for gjennomkøyring

  Kanalveien vart stengd for gjennomkøyring måndag 7. oktober 2019. Dette fører til at bussane må køyre Fjøsangerveien og følgjande haldeplassar blir ikkje betjent:

  • Kanalveien - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Postterminalen - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Kanalveien Minde allé - alternativ haldeplass er "Reperbanen"(retning mot sentrum)
  • Kanalveien ved Elvebakken - alternativ haldeplass er "Minde" eller "Kristianborg" (retning mot sentrum)

   

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 30.09.19 15.22

 • 23E, 26, 50E, 53, 54 Endringar i Sandslikrysset frå 9. september

  I samband med ombygging av rv. 580 Sandslikrysset vert stoppmønsteret til fleire linjer endra litt frå og med måndag 9. september.

  Nytt køyremønster
  Av- og påkøyring til Sandslivegen vert stengd, og trafikken mellom Birkelandsskiftet og Sandslivegen må gå via Sandslimarka. Det vert etablert ny rundkøyring i Sandslimarka og omkøyringsveg til Flyplassvegen over parkeringsplassen ved Biltema.

  Haldeplassar nedlagt og flytta
  Følgjande haldeplasser vert lagt ned eller flytta på grunn av omlegginga:

  • Sandslikrysset, begge retningar, vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller Sandslihaugen
  • Stølshaugen (retning mot Birkelandsskiftet/Lagunen) vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Sandslihaugen
  • Sandslihaugen vert ikkje betjent av linje 26 Åsane terminal /Birkelandsskiftet
  • Busstoppa ved Håvardstun vert flytta ca. 50 m østover i løpet av anleggsperioden, til den andre sida av Håvardstunbrua.

  Berørte linjer

  • Linje 23E Haldeplassane Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Erstatningshaldeplass er Sandslihaugen. Sjå kart for linje 23E

  • Linje 26 Haldeplass Sandslihaugen og Stølshaugen blir ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Sandsligården eller HåvardstunSjå kart for linje 26

  • Linje 50E Haldeplass Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller SandslihaugenSjå kart for linje 50E

  • Linje 53 Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller HåvardstunSjå kart for linje 53

  • Linje 54 Må køyre omkøyringsveg via Sandslimarka. Stølshaugen vert ikkje betjent i retning mot Lagunen. Sjå kart for linje 54


  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.20

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.20

Closed messages

 • 2, 80 Stengd veg i Strandgaten

  Stengd veg i Strandgaten grunna brann. Dette gjer at bussen ikkje kan betjene haldeplassene Strandgaten og Småstrandgaten inntil vidare. Omkøyring kan medføre forseinkingar på linja.

  Valid to: 25.02.20 03.59

  Sist oppdatert: 24.02.20 08.39

 • 346 Avgang kl. 07:28 Frå Ådland innstilt

  Avgang kl. 07:28 frå Ådland snuplass er innstilt grunna glatt veg.

  Valid to: 24.02.20 08.10

  Sist oppdatert: 24.02.20 08.10

 • 490 Innstilte avgangar i veke 9 og 10

  I samband med vegarbeid på fv. 5248 mellom Skiftesvik og Marikoven blir vegen stengd i perioden kl. 09:15 – 13:15 på kvardagar i veke 9 og 10. Følgjande turar på linje 490 blir innstilt desse vekene:

  • Frå Marikoven kl. 10:38
  • Frå Kleppestø terminal kl. 11:03

  Dette gjeld måndag – fredag frå og med måndag 24. februar til og med fredag 6. mars. Øvrige turar vil gå som normalt.

  Valid to: 24.02.20 08.00

  Sist oppdatert: 24.02.20 08.00

 • 925 Avgang kl. 06:30 frå Bergen forseinka

  Avgang kl. 06:30 frå Bergen vert litt forseinkia frå start grunna omkøyring på veg til Bergen.

  Valid to: 24.02.20 07.00

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.00

 • 60 Avgang kl. 06:36 frå Lagunen forseinka

  Avgang kl. 06:36 frå Lagunen er litt forseinka frå start grunna teknisk problem med buss.

  Valid to: 24.02.20 07.00

  Sist oppdatert: 24.02.20 07.00