Service messages are not translated into English. Please contact our customer service if you have any questions.

Active messages

 • 945 Endra trasé på skuleturane pga. stengd veg

  Grunna ras som er gått på fv. 5374 mellom Ulvik og Osa vert det ikkje normal skulekøyring på måndag. 

  Linje 945 køyrer som følgjer: 

  • Avgang kl. 07:50 frå Osa starter på Håheim og køyrer til Ulvik. Reisande frå Osa vert frakta med båt til Ulvik
  • Avgang kl. 14:20 frå Ulvik køyrer til Håheim og ender turen der. Reisande til Osa vert frakta i båt frå Ulvik

  Sjå Statens vegvesen si heimeside for meir info om status på veg.

  Linja køyrer som normalt med ein gong vegen opnar.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 06.12.19 17.23

 • 911 Forseinkingar grunna vegarbeid

  Grunna vegarbeid og kortvarig vegstenging i Kuvika ved Stamnes kan ein oppleve forseinkingar på linje 911 i perioden 19. november - 13. desember.

  Valid to: 14.12.19 00.12

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

 • 14, 83 Endra trasé frå 7. oktober

  Kanalveien blir stengd for gjennomkøyring frå måndag 7. oktober. Dette fører til at bussane må køyre Fjøsangerveien og følgjande haldeplassar blir ikkje betjent:

  • Kanalveien - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Postterminalen - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Kanalveien Minde allé - alternativ haldeplass er "Reperbanen"(retning mot sentrum)
  • Kanalveien ved Elvebakken - alternativ haldeplass er "Minde" eller "Kristianborg" (retning mot sentrum)

   

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 30.09.19 15.22

 • 23E, 26, 50E, 53, 54 Endringar i Sandslikrysset frå 9. september

  I samband med ombygging av rv. 580 Sandslikrysset vert stoppmønsteret til fleire linjer endra litt frå og med måndag 9. september.

  Nytt køyremønster
  Av- og påkøyring til Sandslivegen vert stengd, og trafikken mellom Birkelandsskiftet og Sandslivegen må gå via Sandslimarka. Det vert etablert ny rundkøyring i Sandslimarka og omkøyringsveg til Flyplassvegen over parkeringsplassen ved Biltema.

  Haldeplassar nedlagt og flytta
  Følgjande haldeplasser vert lagt ned eller flytta på grunn av omlegginga:

  • Sandslikrysset, begge retningar, vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller Sandslihaugen
  • Stølshaugen (retning mot Birkelandsskiftet/Lagunen) vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Sandslihaugen
  • Sandslihaugen vert ikkje betjent av linje 26 Åsane terminal /Birkelandsskiftet
  • Busstoppa ved Håvardstun vert flytta ca. 50 m østover i løpet av anleggsperioden, til den andre sida av Håvardstunbrua.

  Berørte linjer

  • Linje 23E Haldeplassane Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Erstatningshaldeplass er Sandslihaugen. Sjå kart for linje 23E

  • Linje 26 Haldeplass Sandslihaugen og Stølshaugen blir ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Sandsligården eller HåvardstunSjå kart for linje 26

  • Linje 50E Haldeplass Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller SandslihaugenSjå kart for linje 50E

  • Linje 53 Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller HåvardstunSjå kart for linje 53

  • Linje 54 Må køyre omkøyringsveg via Sandslimarka. Stølshaugen vert ikkje betjent i retning mot Lagunen. Sjå kart for linje 54


  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

 • 10 Haldeplass Solheimslien nord stengd frå 12. november 2018

  Haldeplassen Solheimslien nord (i retning mot Søndre Skogvei) vert lagt ned frå og med måndag 12. november. Alternative haldeplassar er Strandlien eller Solheimslien sør.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

 • 20, 403 Linje 20 og 403: Ibsens gate stengd til 2020

  Grunna oppgradering av vass- og avløypsledningar har delar av Ibsens gate vore stengd sidan måndag 23. oktober 2017. Stenginga fører til langvarig mellombels endring i kollektivtilbodet og vil råka linje 20 og 403 som må køyre om Møllendal til og frå Haukeland sjukehus. Ibsens gate vil etter planen vere stengd for gjennomkøyring til hausten 2020.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

Recently closed messages

 • 40

  Avgang 06:35 frå Bergen busstasjon er omlag 5-10 minutt forseinka grunna busshavari.

  Valid to: 10.12.19 06.45

  Sist oppdatert: 10.12.19 06.45

 • 3, 4, 300 E39 Eidsvågstunnelen varsla stengd frå kl. 22 mot nord

  E39 Eidsvågtunnelen er varsla stengd frå kl. 22:00 mot Åsane/Knarvik grunna anleggsarbeid. Omkøyring om Eidsvågsneset fører til forseinkingar.

  Valid to: 10.12.19 05.30

  Sist oppdatert: 10.12.19 05.30

 • 4, 5, 6, 10, 12, 13 ... Fv. 555 Sydnestunnelen varsla stengd mellom kl. 03:00-05:30

  Fv. 555 Sydnestunnelen (kollektivtunnelen mellom sentrum og Møhlenpris) er varsla stengd frå kl. 22:00. Omkøyring via Nøstet eller Nygårdstunnelen vil medføre forseinkingar.

  Affected lines: 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 50E

  Valid to: 10.12.19 05.30

  Sist oppdatert: 10.12.19 05.30

 • 3, 3, 3E, 4, 4E, 5 ... Damsgårdstunnelen varsla stengd frå midnatt

  Rv. 555 Damsgårdstunnelen er varsla stengd i retning mot Loddefjord og Storavatnet frå kl. 23:59. Omkøyring via Laksevåg kan medføre forseinkingar.

  Affected lines: 3, 3, 3E, 4, 4E, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 23E, 24, 30E, 40, 40E, 41, 42, 43, 45, 47, 50E, 83, 103, 403, 424, 441, 442, 445, 448, 450, 450E, 460, 460E, 481, 482, 483, 484, 485, 490, 491, 493, 495, 497, 499

  Valid to: 10.12.19 03.30

  Sist oppdatert: 10.12.19 03.30

 • 445, 450, 460, 484, 485, 495 ... Rv. 555 Nygårdtunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Rv. 555 Nygårdtunnelen varsla stengd grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring gjennom sentrum kan føre til litt forseinkingar.

  Affected lines: 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Valid to: 10.12.19 01.00

  Sist oppdatert: 10.12.19 01.00

 • 5, 6, 40, 445, 450, 460 ... Damsgårdstunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Damsgårdstunnelen varsla stengd mot sentrum frå 22:00 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via Laksevåg kan medføre forseinking. Haldeplass Lyngbø rv. 555 vert ikkje betjent medan vegen er stengd. Alternativ haldeplass er Lyngbøtunet.

  Affected lines: 5, 6, 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Valid to: 10.12.19 01.00

  Sist oppdatert: 10.12.19 01.00

 • 40, 445, 450, 460, 484, 485 ... Lyderhorntunnelen varsla stengd mot vest frå kl. 23:00

  Rv. 555 Lyderhorntunnelen er varsla stengd mot vest mellom kl. 23:00-24:00. Omkøyring via Loddefjord kan medføre litt forseinking.

  Affected lines: 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Valid to: 10.12.19 00.05

  Sist oppdatert: 10.12.19 00.05

 • 485 Forseinkingar og innstilte turar

  Avgang 21:03 frå Kleppestø og kl. 21:53 frå Hanevik innstilt grunna glatt vegbane og trafikkuhell. Buss står fast ved Asketoppen inntil vidare.

  Reisande må rekne med trafikale problem på strekningar Hanevik - Kleppstø utover kvelden.

  Valid to: 09.12.19 23.20

  Sist oppdatert: 09.12.19 23.20

 • Sunnhordlandsruta Forseinkingar grunna uver

  Grunna uver langs kysten kan det bli forseinkingar på hurtigbåten.

  Båten anløper ikkje kaien i Bekkjarvik inntil vidare grunna mykje vind. Reisande frå Bekkjarvik må komme seg til Hufthamar båtkai. 

  For reisealternativ kan ein bruke reiseplanleggar eller sjå rutetabell for linje 530

  Avgang kl. 17:50 frå Bekkjarvik kai mot Bergen og kl. 21:28 mot Leirvik blir betjent som normalt.

  Valid to: 09.12.19 17.00

  Sist oppdatert: 09.12.19 08.13

 • 2080 Buss for båt: Bekkjarvik - Hufthamar måndag morgon

  Grunna værmeldinga vil avgangen 05:23 måndag morgon frå Skånevik til Bergen gå frå Rubbestadneset - øst av Austevoll til Hufthamar. Buss for båt er hyra inn frå Bekkjarvik til Hufthamar. Der tar vi om bord reisande frå bussen vidare til Bergen. Litt forseinking må påreknast grunna denne endringen.

  Valid to: 09.12.19 08.00

  Sist oppdatert: 08.12.19 20.32