Aktive driftsmeldingar

 • 162NW, 450VY, 925, 950, 951, 954 ... Voss stasjon: Bussterminal flytta til Fengselstomta

  Voss stasjon: Bussterminal flytta til Fengselstomta

  Bygging av nytt kollektivknutepunkt på Voss gjer at bussterminalen vert flytta ca. 250 meter aust til "Fengselstomta" i anleggsperioden. Alle bussar til og frå Voss stasjon, inkludert ekspressbussar, nyttar mellombels bussterminal. Følg skilting til/frå togstasjonen. Anleggsarbeidet vil vara i ca. 2,5 år.

  Affected lines: 162NW, 450VY, 925, 950, 951, 954, 957, 959, 964, 965, 970, 990

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.06.19 10.00

 • 493 Til/frå Stongafjellet 1. juli

  Til/frå Stongafjellet 1. juli

  Linje 493 blir forlenga til å betene Stongafjellet i rushtid morgon og ettermiddag frå og med 1. juli. Haldeplassane på Stongafjellet er: Stongafjellsvegen, Stongafjellsbakken og Stongafjellet snuplass.

  Avgangane vil korrespondere med buss/båt til/frå Bergen.

  Valid to: 01.07.19 12.00

  Sist oppdatert: 25.06.19 16.51

 • 344 Haldeplasser ikkje betjent pga. stengd veg

  Haldeplasser ikkje betjent pga. stengd veg

  Mjåtveitvegen i Meland er stengd for gjennomkøyring grunna anleggsarbeid. Dette gjer at reisande til Nordhordland folkehøgskule og Meland ungdomsskule må bruke Frekhaug terminal og Mjåtveit som alternative haldeplasser medan vegen er stengd. 

  Vegen er planlagt stengd fram til 5. juli 

  Valid to: 05.07.19 22.00

  Sist oppdatert: 03.06.19 15.09

 • 485 Endra trasé grunna stengd veg 8. - 28. juli

  Endra trasé grunna stengd veg 8. - 28. juli

  I samband med vegarbeid vert fv. 563 Askvegen stengd ved Mølledalen frå måndag 8. juli til og med søndag 28. juli. Bussar på linje 485 må køyre via Hanevik og Ravnanger i begge retningar. Ny start- og endehaldeplass i perioden er Olaviken. 

  Reisande nord for Erdal som skal mot Kleppestø og Bergen må følgje bussane nordover via Hanevik/Åsebø. På- og avstiging på motsatt side av det reisande er vande med. Det er ingen av- eller påstiging på strekninga Ravnanger - Steinrusten. 

  Endra rutetider 
  Det laga eigen rutetabell for linje 485 i perioden
  Ruteinformasjonen er elles oppdatert i reiseplanleggar og i appen Skyss Reise. 


  Haldeplass Skogvik stengd
  Haldeplassen Skogvik vert ikkje betent medan vegen er stengd. Alternative haldeplasser er Olaviken eller i Grensedalen.

  Endra nattavgangar
  Det vert ikkje nattbusstilbod på strekninga Nordre Erdal - Åsebø dei tre vekene vegen er stengd. Nattavgangane vert køyrd som følgjer:

  • Linje 499 til Herdla kl. 02:45 frå Lars Hilles gate innstilt på strekninga. Køyrer i stadenSteinrusten – Ravnanger – Herdla
  • Linje 485 til Hanevik – Breivik frå Lars Hilles gate kl. 02:45 innstillast (Linje 499 til Herdla skal køyre til Breivik dersom passasjerar)

   

  Valid to: 28.07.19 23.00

  Sist oppdatert: 19.06.19 13.55

 • Leirvik - Langelandsvegen Endra trasé og forseinkingar grunna stengd veg

  Endra trasé og forseinkingar grunna stengd veg

  Grunna vegarbeid i Langelandsvegen mellom Verftsvegen og Kårevikvegen får linje 676 endra trasé frå måndag 1. april. Arbeidet er planlagt å vare i 30 veker. Haldeplassane i Langeland skule og Langeland blir ikkje betente i stengeperioden. Det blir oppretta alternative haldeplassar i krysset Langelandsvegen/Verftsvegen.

   

  Grunna vegarbeidet blir dagens linje 676 delt i to:

  676 Leirvik - Sjukehuset - Ådland - Leirvik

  676 Leirvik - Kårevik/Hornelandsvågen - Leirvik

  Arbeidet gir også følgjeforseinkingar på fleire linjer lokalt i området, mellom anna linje:

  • 673, 671, 700 og 800

  Også korresponderande linjer vert råka:

  • 554, 552 og 559

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.06.19 10.00

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.06.19 10.00

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Nordnes

  Endra trasé for Servicelinjen på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Frå februar 2018 er vegen stengd ved Tollbodallmeningen og bussen må køyre via Muren - Tinghuset - Klosteret for å koma til Haugeveien og Sjøfarendes Aldershjem. Dette vil medføre noko forseinking i turane frå Nordnes.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.06.19 10.00

 • 10 Haldeplass Solheimslien nord stengd frå 12. november 2018

  Haldeplass Solheimslien nord stengd frå 12. november 2018

  Haldeplassen Solheimslien nord (i retning mot Søndre Skogvei) vert lagt ned frå og med måndag 12. november. Alternative haldeplassar er Strandlien eller Solheimslien sør.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.06.19 10.00

 • 11 Linje 11: Endra trasé på Nordnes

  Linje 11: Endra trasé på Nordnes

  På grunn av langvarig anleggsarbeid har linje 11 fått endra trasé på Nordnes inntil vidare. I anleggsperioden vil bussane snu ved Sjøfarendes aldershjem og returnere mot sentrum/Starefossen via Haugeveien og Klosteret. Haldeplassane i Strandgaten og C. Sundts gate vert dermed ikkje betjent. Det er oppretta haldeplassar i retning mot sentrum/Starefossen vis à vis dei eksisterande haldeplassane i Haugeveien.

  Følgjande haldeplassar vert ikkje betjent:

  Akvariet - Alternativ haldeplass er Sjøfarendes aldershjem
  Tollbodallmenningen - Alternativ haldeplass er Nordnes skole
  Nykirken i C Sundts gt. - Alternativ haldeplass er Fredriksberg/Klosteret

  Strandgaten/Nordnesbakken vil vere stengt for gjennomkøyring fram til sommaren 2019.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.06.19 10.00

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.06.19 10.00

 • 441, 442 Linje 441/442: Stengde haldeplassar på Søre Straume

  Linje 441/442: Stengde haldeplassar på Søre Straume

  Stoppa Søre Straume og Danielsen skole er stengt inntil vidare på grunn av anleggsarbeid. Alternative haldeplassar er Instamyra og Straume Idrettspark (gjeld kun linje 442).

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.06.19 10.00

 • 20, 403 Linje 20 og 403: Ibsens gate stengd ut 2019

  Linje 20 og 403: Ibsens gate stengd ut 2019

  Grunna oppgradering av vass- og avløypsledningar har delar av Ibsens gate vore stengd sidan måndag 23. oktober 2017. Stenginga fører til langvarig mellombels endring i kollektivtilbodet og vil råka linje 20 og 403 som må køyre om Møllendal til og frå Haukeland sjukehus. Ibsens gate vil etter planen vere stengd for gjennomkøyring ut 2019.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.06.19 10.00

Nyleg avslutta driftsmeldingar

 • 3, 4, 300 Omkøyring grunna stengd veg

  Omkøyring grunna stengd veg

  E39 Eidsvågstunnelen er varsla stengd frå kl. 23:00. Omkøyring om Eidsvågneset gjer forseinkingar på linjane mot Åsane/Knarvik

  Valid to: 26.06.19 03.59

  Sist oppdatert: 26.06.19 03.59

 • 4, 12, 15, 18, 19, 28 ... Løvstakktunnelen stengd inntil vidare

  Løvstakktunnelen stengd inntil vidare

  Fv. 540 Løvstakktunnelen stengd frå kl. 22:00. Forseinkingar til/frå Fyllingsdalen grunna omkøyring.

  Affected lines: 4, 12, 15, 18, 19, 28, 50E

  Valid to: 26.06.19 01.30

  Sist oppdatert: 26.06.19 01.30

 • 300 Fløyfjellstunnelen stengd mot nord frå kl. 22:00

  Fløyfjellstunnelen stengd mot nord frå kl. 22:00

  Linje 300: E39 Fløyfjellstunnelen er varsla stengd frå kl. 22:00. Omkøyring via sentrum kan medføre litt forseinking.

  Valid to: 26.06.19 01.30

  Sist oppdatert: 26.06.19 01.30

 • 1 Buss for bane måndag kveld og tysdag kveld frå kl. 22:30

  Buss for bane måndag kveld og tysdag kveld frå kl. 22:30

  Grunna teknisk vedlikehald blir det sett inn buss for bane på strekninga Lagunen terminal - Byparken frå kl. 22:30 både måndag 24. og tysdag 25. juni. På dagtid vil banen gå som normalt.

  • Siste avgang som går heilt til Bergen lufthavn vil gå kl. 23:00 frå Byparken 
  • Siste avgang som går heilt til Byparken vil gå kl. 22:10 frå Bergen lufthavn 

  Bybanen vil gå som normalt mellom Bergen lufthavn og Lagunen terminal. 

  Buss for bane (linje 1B)
  Buss for bane køyrast mellom Festplassen K og Lagunen terminal, perrong I, via Bergen busstasjon, Danmarks plass, Wergeland og Nesttun. Bussane stoppar på alle haldeplassar langs traseen (inkludert Mårdalen og Skjold skole). Bussane har avgang ca. kvart 10. minutt og er merka 1B "Buss for bane".

  • Første avgang frå Festplassen K går kl. 23:00
   Siste avgang frå Festplassen K går kl. 01:00
  • Første avgang frå Lagunen terminal I kl. 22:30
   Siste avgang frå Lagunen terminal I går kl. 00:20

  Avgangstider finn du i reiseplanlegger og appen Skyss reise. Klikk i kartet for fleire detaljar. 

  Busstrasé
  Mellom Paradis og Danmarks plass er det eit lite stykke å gå til nærmaste "buss for bane"-haldeplass. Her følgjer bussane traseen til linje 83, gjennom Storetveitvegen og Kanalveien. Dette gjeld bybanehaldeplassane Fantoft Sletten/Slettebakken Brann stadion og Kronstad

  På Danmarks plass nyttar bussen haldeplassen i Edvard Griegs vei mot sentrum og haldeplassen ved Solheimsgaten i retning Lagunen terminal.

  Lenger reisetid
  Buss for bane vil ikkje ha korrespondanse med bybaneavgangar så vi ber reisande berekne god tid desse kveldane.

  Andre reisealternativ
  Reisande til/frå sentrum - Sletten/Slettebakken kan nytta linje 3 Reisande mot Nesttun og Lagunen kan også nytta linje 83 og 21 Reisande kan òg nytta linje 51 og 50E til/frå Birkelandsskiftet terminal. 

  Reisetider for 1B Buss for bane og andre linjer finn du også i reiseplanleggaren

  Valid to: 26.06.19 02.00

  Sist oppdatert: 20.06.19 13.46