Flybuss og andre ekspressbussar

NB: Grunna korona går ikke Kaibussen (Flesland - Hjellestad kai)

Bybanen til og frå Bergen lufthavn Flesland

Bussruter til og frå Bergen Lufthavn Flesland. Sjå Flybussen

Ekspressbussar - Haukeliekspressen, Kystbussen, Fjordekspressen og Øst-VestXpressen. Sjå NOR-WAY Bussekspress AS

Sognebussen. Sjå Vy

Meir informasjon om korrespondanse for Haukeliekspressen her

Prisar for flybuss og ekspressbuss