Ruter for Bybanen helgedagar 2019/2020

Jul og nyttår 2019/2020

 • 23. desember
  Kvardagsruter

 • 24. desember
  Laurdagsruter fram til ca. kl. 16.00. Sjå detaljar her
 • 25. desember
  Søndagsruter

 • 26. desember
  Søndagsruter
 • 28. desember
  Laurdagsruter med nattavgangar

 • 29. desember
  Søndagsruter

 • 30. desember
  Kvardagsruter, avgang kvart 10 minutt, sjå reiseplanleggar

 • 31. desember
  Laurdagsruter med nattavgangar
 • 1. januar
  Søndagsruter

Påske 2020

 • 9. og 10. april – Skjærtorsdag og Langfredag
  Søndagsruter
 • 11. april
  Laurdagsrutar
 • 12. og 13. april – 1. og 2. påskedag
  Søndagsruter

Heilagdagar mai/juni 2020

 • 1. mai
  Søndagsruter

 • 17. mai
  Søndagsruter med tilleggsavgangar (Detaljar kjem)
 • 21. mai - Kristi Himmelfartsdag
  Søndagsruter 
 • 30. mai – Pinseaftan
  Laurdagsruter med nattavgangar som natt til søndag
 • 31. mai og 1. juni– 1. og 2. pinsedag
  Søndagsruter