Ruter for Bybanen heilagdagar 2018/2019

Jule- og nyttårshelga 2018/2019

 • 25. og 26. desember
  Søndagrsuter
 • 27. - 30. desember
  Laurdagsruter med 10 min. frekvens
 • 31. desember
  Laurdagsrutar med nattavgangar som natt til søndag
 • 1. januar
  Søndagsruter

Påske 2019

 • 18. og 19. april – Skjærtorsdag og Langfredag
  Søndagsruter
 • 20. april
  Laurdagsrutar med nattavgangar som natt til søndag
 • 21. og 2. april – 22. og 2. påskedag
  Søndagsruter

Heilagdagar mai/juni 2019

 • 1. mai
  Søndagsruter

 • 17. mai
  Søndagsruter med tilleggsavgangar.
 • 30. mai - Kristi Himmelfartsdag
  Søndagsruter 
 • 8. juni – Pinseaftan
  Laurdagsruter med nattavgangar som natt til søndag
 • 9. og 10. juni– 1. og 2. pinsedag
  Søndagsruter