Gruppereiser

Dersom ei gruppe på 15 personar eller fleire reiser saman må det meldast frå til operatør minst 24 timar før reisa tek til. Ta kontakt med operatøren som kjører den aktuelle linja.

Operatørselskap set opp ein ekstra buss ved bestilling. Dersom fleire melder seg på til same avgang, kan du bli bedt om å reise med andre avgangar då vi ikkje har plassagaranti. Dersom det er større grupper som skal reise, må gruppa bestille (chartre) eigen buss.

Bergen og omegn - Tide Buss AS 05505 / 55 23 87 00
Askøy, Sotra og Øygarden - Tide Buss AS 05505 / 55 23 87 00
Sunnhordland - Tide Buss AS 53 40 38 30
Nordhordland - Vy Buss AS pamelding@vy.no
Austevoll - Tide Buss AS 56 18 15 22
Norheimsund og Kvinnherad - Tide Buss AS

56 55 37 23 
tide.no.drift.hardanger.voss@tide.no
Odda - Tide Buss AS

53 65 18 23
tide.no.drift.hardanger.voss@tide.no
Voss - Tide Buss AS

56 52 34 33 
 tide.no.drift.hardanger.voss@tide.no

Tysnes - Tide Buss AS 56 55 37 23
Osterøy - Tide Buss AS 56 39 38 42
Modalen og Vaksdal - Modalen-Eksingedalen Billag AS 56 59 56 20

 

Om gruppa treng hjelp til å kjøpe billettar, kan vi anbefale å besøke oss på vårt kundesenter på Bergen Busstasjon.

Kontaktinformasjon finn du også under kvar enkelt linje på skyss.no eller i ruteheftet:

Finn di bussrute her