Laguneparken

Parkeringsplassen i Laguneparken vert flytta til Apeltunvannet. Sjå kart over. Her vert både kundeparkering for Lagunen og innfartsparkering for kollektivreisande. Ordningen med parkeringsbevis på Skyss gjeld mellom måndag til fredag kl.06.00 og 18.00. Ved andre dagar og tidspunkt gjeld Lagunen sine eigne parkeringsreglar.

  • Du må ha gyldig 7-, 30- eller 180-dagarsbillett (vaksen/student/honnør) for sone A i Skyss Billett-app 
  • Deretter legg du til skiltnummer på bilen din under menypunktet parkering i billettappen. Parkeringsbeviset varar til kl.18.00 på same utløpsdato som periodebilletten. 
  • Les meir om parkering for kollektivreisande her