Sykkel-VM nærmer seg – vær forberedt

Published: 8/24/2017 Changed: 8/24/2017

Her får du oversikt over de viktigste endringene.

Sykkel-VM starter 16. september. Mye skal skje på ti dager, og Sykkel-VM får store konsekvenser for trafikken i Bergen før, under og etter mesterskapet. Dette rammer også kollektivtrafikken i perioden 14. – 25. september. 

Skyss har jobbet i lang tid med å planlegge og tilrettelegge for et så velfungerende kollektivtilbud som mulig under Sykkel-VM.

På vår Sykkel-VM-side finner du all nødvendig informasjon om kollektivtrafikken for at du skal få oversikt over hvordan dette påvirker deg og din families reisemønstre.

Informasjonen er delt inn i områder, og under hvert område finner du viktig generell informasjon og hvordan hver linje påvirkes.

Vi har også laget et kart som viser traseene for de busslinjene som blir mest endret i Sykkel-VM-perioden.

Finne rutetider

Rutetider finner du raskest i «Skyss Reise»-appen. Både den og reiseplanleggeren på skyss.no er oppdatert med rutetidene under Sykkel-VM. Men fordi mange gater er stengt i lange perioder, kan du få resultater som kan virke rare, da reiseplanleggeren ikke tar høyde for at raskeste måte å komme seg frem på kanskje er å gå lengre enn vanlig.

Du finner også pdf-rutetabeller for berørte linjer på Sykkel-VM-siden

32 shuttlebusser

Det største tiltaket for å avhjelpe trafikkutfordringen er 32 ekstra shuttle-busser som vil gå kontinuerlig på hovedinnfartsårene til og fra Bergen busstasjon fra morgen til kveld. Bussene går til terminalene i Loddefjord, Oasen, Åsane, Knarvik, Lagunen, Os og Straume. Båten til/fra Kleppestø går også i helgene.
Her ser du enkelt linjekart over hvor shuttlebussene går

Under Sykkel-VM vil du møte veiledere fra Skyss rundt omkring i sentrum, og kundesenteret har utvidet åpningstid. Vi håper du tar deg tid til å sette deg godt inn i hvordan Sykkel-VM påvirker deg og bruker Skyss.no til å planlegge reisene i denne perioden.

De viktigste endringene i perioden er:

  • Bryggen blir helt stengt for trafikk døgnet rundt.
  • Christies gate/ Festplassen blir helt stengt for trafikk døgnet rundt.
  • I stengeperioden klokken 08.30-19.00 vil ingen busser kjøre inn til eller gjennom sentrum. Bergen busstasjon vil være hovedknutepunkt for busstrafikken i sentrum.
  • For Bybanen blir siste holdeplass Nonneseter i retning sentrum og Bystasjonen første holdeplass i retning ut av sentrum.
  • Askøy blir mest påvirket av sykkelritt 16. og 17. september, og Sotra og Øygarden av rittene 23. og 24. september.

En spesiell oppfordring går til deg som har mulighet til å sykle eller gå, eller til å redusere reisebehovene dine i VM-perioden. Bergen kommune har laget en oversikt over hvordan du best tar deg frem på sykkel i perioden 

Vi ønsker lykke til med sykkel-VM og håper alle får transporthverdagen til å gå opp!

Her finner du alt du trenger for kollektivreiser under Sykkel-VM