Styrking av rutetilbodet

Published: 4/15/2019 Changed: 4/15/2019

Gjeld Bybanen, Hardanger/ Voss frå 1. mai og Sunnhordland frå 23. april.

I fjor vart det løyvd 10 millionar ekstra kroner til kollektivtilbod. Noko av desse midlane vart allereie sett iverk i fjor, og under ser du endringar som blir sette i verk frå 23. april eller 1. mai. 

Nordhordland: Auke i bussavgangar frå 29. april.

Bybanen får fleire avgangar frå 1. mai

Det vil gå fleire og seinare nattavgangar natt til laurdag og søndag.

 • På kvardagar går Bybanen oftare enn før frå Flesland mellom klokka 1700-1900 og frå Byparken mellom 1800-2000 (7 til 8 minutts frekvens).
 • På laurdagar går Bybanen oftare enn før frå Flesland mellom klokka 0940 -1140 og frå Byparken mellom 1030-1230 (7 til 8 minutts frekvens). 

Frå 1. mai

Hardanger og Voss

Forbetra tilbod til arbeidsreisande: 

 • 925 – Ny avgang frå Øystese klokka 0514 kvardagar
 • 934 – Ny avgang frå Indre Tysse klokka 0530 kvardagar 

Linje 760

Forbetra tilbod for arbeidsreisande, og fleire korrespondansar buss/båt på Sunde

 • Ny avgang frå Husnes til Sunde klokka 0628 kvardagar
 • Ny avgang frå Husnes til Valen klokka 0720 på laurdag
 • Ny avgang frå Rosendal til Sunde klokka 1108 laurdag
 • Avgangen klokka 0600 frå Sunde går no heilt til Odda kvardagar
 • Tre nye avgangar frå Sunde kai til Husnes klokka 1153,1242 og 1304 på laurdagar
 • Avgangen som starta i Rosendal klokka 1440, startar no frå Husnes 1400 laurdagar

Linje 762 - Ny avgang frå Husnes 1422 skuledagar 

 

Frå 23. april

Sunnhordland

Tilbodet er styrka og betre korrespondanse buss/båt Rubbetsadneset.

Linje 552

 • Ny avgang frå Våge til Svortland 1855 kvardagar.
 • Ny avgang frå Svortland til Våge klokka 1825 kvardagar.

Linje 559

 • Ny avgang frå Svortland til Rubbestadneset klokka 2130 kvardagar
 • Ny avgang frå Rubbestadneset til Svortland klokka 2155 kvardagar
 • Avgang frå Rubbestadneset klokka 1345 går no alle kvardagar, og ikkje berre fredag

Du finn alle rutetabellane her

Appen Skyss Reise og reiseplanleggar på web er oppdaterte med dei nye rutene.