Sommarruter 2019

Published: 6/11/2019 Changed: 6/18/2019

Fram til og med 11. august køyrer vi sommarruter i følgjande områder:

  • Bergen sentrum, inkl. vest og Åsane
  • Fana, Ytrebygda og Os
  • Sotra og Øygarden 
  • Askøy
  • Nordhordland
  • Sunnhordland
  • Osterøy og Arna

Rutetabellar for buss finn du her

Bybanen: Ekstra avgangar i veke 26

Det er sett inn ekstra avgangar på linje 1 denne veka i forhold til sommarruta. Bybanen har avgang kvart 7 - 8 min fram til ca. kl. 18:00. Bybanen starter med haustruter frå 5. august.

Rutetabell for Bybanen finn du her


God sommar!