Oppdatert reisegaranti

Published: 2/1/2016 Changed: 2/3/2016

Reisegarantien til Skyss følgjer den nasjonale reisegarantiordninga, som er utvikla i eit samarbeid mellom Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.

Reisegarantien gjer det enklare for deg som kunde å klage når du opplever manglar i kollektivtilbodet. Dei to organisasjonane har no oppdatert ordlyden i reisegarantiordninga. Skyss følgjer den reviderte reisegarantien med verknad frå 1. februar 2016.

I den reviderte reisegarantien er mellom anna satsane for refusjon noko endra.

Du finn heile reisegarantien her