Nytt i reiseplanleggaren

Published: 1/8/2021 Changed: 1/8/2021

Reiseplanleggaren er oppdatert, sjå kva endringane er.

Reiser du ofte same tur?
No kan du lagre reisestrekningar som favorittar. 

Har du tenkt at det kan vere fint å ha med den planlagde turen på papir?
No kan du skrive ut reiseruta.

Skyss sine billetter gjeld ikkje på alle bussar som vert køyrd av andre kommersielle selskap. 
No kan du sjå kva for eit selskap som køyrer bussen og om Skyss-prisane ikkje gjeld. 

Det er også lagt inn visning av bussar som har køyrd før rutetida.