Nye ferjeprisar frå 1. oktober

Published: 9/27/2021 Changed: 9/27/2021

Ferjeprisane på fylkesvegferjene i Vestland går noko opp frå 1. oktober.

Årsaka er at meirverdi-satsen no blir sett tilbake til 12 prosent. Meirverdi-satsen vart redusert til 6 prosent i april 2020, som eit ledd i den statlege krisepakka for korona. I tråd med gjenopninga av samfunnet etter pandemien blir tiltaket avvikla.

Prisane for fylkesvegferjene vil no tilsvare Statens vegvesen sitt takstregulativ for riksvegferjene. 

Her finn du dei nye ferjeprisane