Høg luftforureining - reis kollektivt

Published: 11/19/2018 Changed: 11/19/2018

Denne veka er det varsla moderat til høg luftforureining i Bergen.

 Vi kan alle bidra til å betre luftkvaliteten. Gå, sykle eller reis kollektivt og la bilen stå om du kan!

Meir informasjon om korleis du kan bidra til betre luftkvalitet kan du finne hos Bergen kommune

Skyss deltar i beredskapsrådet for luftkvalitet til Bergen kommune, og vi samarbeider tett med kommunen om beredskapsarbeidet i samband med akutte tiltak ved høg luftforureining. Tiltak som vert sett i verk vert varsla.

Her finn du oversikt over alle rutene våre:

Buss

Bybanen 

Båt/ ferje 

Planlegg reisa  

Her finn du Reiseplanleggaren for web 

Den finn du også som app, sjå her

Billettar og prisar