Linje 9 vert nedlagd frå 23. desember

Published: 12/6/2017 Changed: 12/7/2017

Grunna bygging av eit nytt bygg på høgskulen i januar 2018 forsvinn busshaldeplassen på Kronstad. Då linje 9 ikkje lenger har haldeplass eller høve til å snu på Kronstad vert linja nedlagd og har siste avgang frå Kronstad/Festplassen fredag 22. desember klokka 17.30.