Linje 9: Endrar perrong på Bergen busstasjon

Published: 12/7/2015 Changed: 12/8/2015

Frå og med 4. januar endrar linje 9 perrong for av- og påstiging frå A til K på Bergen busstasjon.

Linje 9 er første linje som nyttar denne haldeplassen.

 

 Endra perrong på Bergen busstasjon