Haustruter 2018

Published: 7/27/2018 Changed: 8/13/2018

Frå og med måndag 13. august 2018 går vi over til haustruter i dei fleste områda i Hordaland. Unntaket er Nordhordland, der startar haustrutene med Nettbuss som ny operatør torsdag 16. august.   

Du kan lese meir om det nye tilbodet i Nordhordland her.

Ei anna endring som kjem med haustrutene er at fleire linjer skal køyre gjennom Fløyfjelltunnelen i staden for gjennom Sandviken. Dette gjeld linje 32, 36, 39, 210 og 300/300E. Du kan lese meir om dette her.

 

Rutetabellar for buss finn du her.

Rutetabell for Bybanen finn du her.

 


Buss i sommarlandskap.
Haustrutene startar 13. august (16. august i Nordhordland).