Haldeplassen Øvre Kleppe, Heimli nedlagt

Published: 3/10/2016 Changed: 3/10/2016

Av trafikale og tryggingsmessige omsyn vert haldeplassen «Øvre Kleppe, Heimli» lagt ned med umiddelbar verknad. Alternative haldeplassar er «Øvre Kleppetoppen» og «Kyrkjelemyra».

{Googlemap}