Frå 29. mars køyrer bussane i Carl Konows gate igjen

Published: 3/16/2021 Changed: 3/29/2021

Busslinjene 16, 17, 20, 403 og servicelinjen 102 tar i bruk den nyopna Carl Konows gate på Laksevåg frå måndag 29. mars.

Då køyrer ikkje lenger bussane i Damsgårdsveien, som har vore omkøyringstrasé medan Carl Konows gate har vore stengt sidan april 2019.

Den nyoppussa Carl Konows gate får desse haldeplassane i begge retningar:

  • Carl Konows gate          
  • Damsgård Hovedgård                 
  • Laksevåg

Haldeplassane Damsgård, Laksevåg kirke og Fergehallen/Laksevåg  mellombels haldeplass vert ikkje nytta etter 29. mars.

Her er endringane frå 29. mars

Linje 16, 17, 20 og 102

Frå sentrum

Nye haldeplassar Haldeplassar som ikkje blir nytta:
Carl Konows gate  Damsgård
Damsgård Hovedgård Laksevåg kirke
Laksevåg * Fergehallen


* Linje 102 stoppar ikkje på Laksevåg, då den køyrer Håsteins gate.

 

Linje 16, 17, 20, 403 og 102

Til sentrum:

Nye haldeplassar Haldeplassar som ikkje blir nytta:
Laksevåg Laksevåg midlertidig
Damsgård Hovedgård* Laksevåg kirke
Carl Konows gate * Damsgård


* Gjeld ikkje servicelinjen 102 som køyrer opp Stadionveien som før.

Det blir endringar også for linje 19, men dei trer ikkje i kraft før seinare i 2021 

Til reiseplanleggaren

Rutetabell linje 16/17 frå 29. mars

Rutetabell linje 20 frå 29. mars