Flytting av parkering for kollektivreisande Laguneparken

Published: 1/31/2017 Changed: 1/31/2017

I samband med utbygging av Lagunen Storsenter vert parkering for kollektivreisande i Laguneparken flytta frå og med måndag 6. februar 2017. Ny parkering vert oppretta på takplanet av parkeringshuset i Laguneveien 15 (vis á vis McDonalds). For å nytte parkeringa må ein skaffe eit parkeringskort hos Kundeservice i Lagunen Storsenter. Regler for parkeringa finn du her.