Bømlo: Haldeplass Foldrøy nord vert nedlagd

Published: 11/10/2015 Changed: 11/10/2015

Frå og med måndag 16. november vert haldeplassen Foldrøy nord i retning mot Svortland nedlagd, og haldeplassen vil ikkje lenger bli betent av buss. Næraste haldeplass for på- og avstiging vil då vere Foldrøy sør.

Haldeplassen Foldrøy nord i sørgåande retning vert ikkje råka.

{Googlemap}