Voss stasjon: Bussterminal flytta til Fengselstomta

Publisert: 15.11.2016 Oppdatert: 15.11.2016

Bygging av nytt kollektivknutepunkt på Voss gjer at bussterminalen vert flytta ca. 250 meter aust til "Fengselstomta" i anleggsperioden. Alle bussar til og frå Voss stasjon, inkludert ekspressbussar, nyttar mellombels bussterminal. Følg skilting til/frå togstasjonen. 

Anleggsarbeidet vil vara i ca. 2,5 år. Du kan lese mer om arbeidet her