Linje 676: Langelandsvegen stengd frå 1. april

Publisert: 15.03.2019 Oppdatert: 15.03.2019

Grunna vegarbeid i Langelandsvegen mellom Verftsvegen og Kårevikvegen får linje 676 endra trasé frå måndag 1. april. Arbeidet er planlagt å vare i 14 veker. 

Haldeplassane i Langeland skule og Langeland blir ikkje betente i stengeperioden. Det blir oppretta alternative haldeplassar i krysset Langelandsvegen-Verftsvegen.

Grunna vegarbeidet blir dagens linje 676 delt i to: