Linje 20 og 403: Ibsens gate stengd ut 2019

Publisert: 03.10.2017 Oppdatert: 09.10.2018

Grunna oppgradering av vass- og avløypsledningar har delar av Ibsens gate vore stengd sidan måndag 23. oktober 2017. Stenginga fører til langvarig mellombels endring i kollektivtilbodet og vil råka linje 20 og 403 som må køyre om Møllendal til og frå Haukeland sjukehus.

Obs! Ibsens gate vil etter planen vere stengd for gjennomkøyring ut 2019.

Du finn meir informasjon om stenginga hos Bergen kommune

Rutetider for linje 20 og 403 finn du her