Nye takstsoner frå hausten

Frå 1. august 2018 blir det berre 7 takstsoner i Hordaland.

Hovudendringane er:

  • Nye sonegrensar og prisar ved passering av fleire soner.
  • Mobilbillett kan nyttast i heile fylket.
  • Sone Bergen blir større og skal heite Sone A.
  • Ombord-tillegget vil gjelde i heile Sone A ved kontantkjøp av enkeltbillett om bord. 
  • Enkeltbillett vil vere gyldig i 90 minutt innanfor ei sone.
  • Klikk her om du vil lese kvifor det blir nye soner.

I menypunkta under finn du alt du treng å vite: