Nye takstsoner frå hausten

Frå 1. august 2018 blir det berre 7 takstsoner i Hordaland.

Hovudendringane er:

 • Nye sonegrensar og prisar ved passering av fleire soner.
 • Mobilbillett kan nyttast i heile fylket.
 • Sone Bergen blir større og skal heite Sone A.
 • Ombord-tillegget vil gjelde i heile Sone A ved kontantkjøp av enkeltbillett om bord. 
 • Enkeltbillett vil vere gyldig i 90 minutt innanfor ei sone.
 • Klikk her om du vil lese kvifor det blir nye soner.

I menypunkta under finn du alt du treng å vite:

Her er dei nye sonegrensene. 

Her finn du interaktivt kart 

 • Gjeld alle sonene

  Åpne for å lese mer
 • Spesielt for Sone A

  Åpne for å lese mer
 • Reise innanfor ei sone

  Åpne for å lese mer
 • Reise over fleire soner

  Åpne for å lese mer
 • Reise ut av Hordaland

  Åpne for å lese mer

 • Vaksen - frå 18 år

  Åpne for å lese mer
 • Ungdom - 16 til og med 20 år

  Åpne for å lese mer
 • Barn - 6 til og med 17 år

  Åpne for å lese mer
 • Honnør - over 67 år og uføre

  Åpne for å lese mer
 • Student - til og med 32 år

  Åpne for å lese mer
 • Militær

  Åpne for å lese mer
 • Sykkel

  Åpne for å lese mer

Ver obs på ombordtillegg ved kontant betaling til sjåfør i Sone A. 

Prisar frå 1. august 2018

Har du ein smarttelefon (iPhone/ Android), kan du kjøpe mobilbillett med mobilappen "Skyss Billett". 

Sånn installerer du appen Skyss Billett

I Skyss Billett-appen kan du kjøpe desse billettane: 

 • Enkeltbillett 
 • Periodebillett 24 timer
 • Periodebillett 7 dagar
 • Periodebillett 30 dagar (inkl. ungdomsbillett) 
 • Periodebillett 180 dagar

For å bruke appen Skyss Billett, må du ha iOS versjon minimum 9.3 eller Android versjon 4.1 og nyare.

Mobilbillett kan ikkje nyttast til kombinasjonsbillettar (til dømes buss/båt).