Hopp til hovedinnald

ENKELTBILLETT
Ei sone: 39 kr   
To soner: 60 kr
Tre soner: 102 kr
Fire-sju soner: 145 kr

Kontanttillegg: I sone A må du betale kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord. Dette gjeld også ved betaling med bankkort om bord på Askøybåten. Kontanttillegg for vaksen er 21 kroner og for barn og honnør 10 kroner.

PERIODEBILLETT
7-dagarsbillett
Ei sone: 230 kr
To soner: 345 kr
Tre-sju soner: 575 kr

30-dagarsbillett
Ei sone: 735 kr
To soner: 1100 kr
Tre-sju soner: 1835 kr

180-dagarsbillett
Ei sone: 3675 kr
To soner: 5550 kr
Tre-sju soner: 9175 kr

24-TIMARSBILLETT
Ei sone: 100 kr
To soner: 155 kr
Tre-sju soner: 260 kr

Prisar frå 15. januar 2021.

VAKSEN
På buss, Bybanen og Askøybåten blir ein vaksen rekna som reisande frå fylte 18 år.

Vaksen reisande betalar ordinær pris. Dersom du ikkje høyrer til ein kategori med rett til rabattert pris, betalar du ordinær pris.

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlege fridagar.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. 

ENKELTBILLETT
Ei sone: 20 kr 
To soner: 30 kr
Tre soner: 51 kr
Fire-sju soner: 73 kr

Kontanttillegg: I sone A må du betale kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord. Dette gjeld også ved betaling med bankkort om bord på Askøybåten. Kontanttillegg for vaksen er 21 kroner og for barn og honnør 10 kroner.

PERIODEBILLETT
7-dagarsbillett
Ei sone: 115 kr
To soner: 175 kr
Tre-sju soner: 290 kr

30-dagarsbillett
Ei sone: 370 kr
To soner: 550 kr
Tre-sju soner: 920 kr

NB: For deg mellom 16 til og med 20 år anbefaler vi 30-dagars ungdomsbillett. Då kan du reise i heile Vestland for 370 kr per månad. 

180-dagarsbillett
Ei sone: 1840 kr
To soner: 2750 kr
Tre-sju soner: 4590 kr

24-TIMARSBILLETT
Ei sone: 50 kr
To soner: 75 kr
Tre-sju soner: 130 kr

Prisar frå 15. januar 2021.

BARN
På buss, Bybanen og Askøybåten vert barn rekna som reisande frå fylte 6 år til og med 17 år. Barn får om lag 50 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillett og periodebillett. Barn under 6 år reiser gratis. 

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlige fridagar.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. Ved tvil om alder på barn, kan det krevjast gyldig legitimasjon.

ENKELTBILLETT
Ei sone: 20 kr 
To soner: 30 kr
Tre soner: 51 kr
Fire-sju soner: 73 kr

Kontanttillegg: I sone A må du betale kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord. Dette gjeld også ved betaling med bankkort om bord på Askøybåten. Kontanttillegg for vaksen er 21 kroner og for barn og honnør 10 kroner.

PERIODEBILLETT
7-dagarsbillett
Ei sone: 115 kr
To soner: 175 kr
Tre-sju soner: 290 kr

30-dagarsbillett
Ei sone: 370 kr
To soner: 550 kr
Tre-sju soner: 920 kr

180-dagarsbillett
Ei sone: 1840 kr
To soner: 2750 kr
Tre-sju soner: 4590 kr

24-TIMARSBILLETT
Ei sone: 50 kr
To soner: 75 kr
Tre-sju soner: 130 kr

Prisar frå 15. januar 2021.

OM HONNØRRABATT
Honnørreisande får om lag 50 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar og periodebillettar til buss, båt og Bybanen.

Rabatten gjeld for reisande over 67 år, reisande som har uførepensjon, blinde og døvblinde. Ektefelle/registrert partnar som reiser saman med person som har rett til honnørbillett, får 50 prosent rabatt på enkeltbillett.  

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlige fridagar.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. Informasjon om gyldig bevis for honnørreisande finn du her.

For deg mellom 16 til og med 20 år anbefaler vi 30-dagars ungdomsbillett til 370 kr.

Med ungdomsbillett kan du reise så mykje du vil med buss, bybane, tog, ferje og båt heile Vestland. 

Les meir om ungdomsbilletten

ENKELTBILLETT
Ei sone: 39 kr 
To soner: 60 kr
Tre soner: 102 kr
Fire-sju soner: 145 kr

PERIODEBILLETT
7-dagarsbillett
Ei sone: 140 kr
To soner: 205 kr
Tre-sju soner: 345 kr

30-dagarsbillett
Ei sone:  440 kr
To soner: 660 kr
Tre-sju soner: 1100 kr

180-dagarsbillett
Ei sone: 2205 kr
To soner: 3300 kr
Tre-sju soner: 5505 kr

24-TIMARSBILLETT
Ei sone: 100 kr
To soner: 155 kr
Tre-sju soner: 260 kr

Prisar frå 15. januar 2021.

OM STUDENTRABATT
Studentar får 40% rabatt på periodebillettar for 7, 30 og 180 dagar. På enkeltbillett og 24-timarsbillett betalar studentar vaksenpris.

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlige fridagar.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. Informasjon om gyldig bevis for studentar finn du her.

ENKELTBILLETT
Ei sone: 39 kr 
To soner: 39 kr
Tre soner: 51 kr
Fire-sju soner: 73 kr

Prisar frå 15. januar 2021.

OM MILITÆRRABATT
På buss, Bybanen og og Askøybåten vert militær rekna som vernepliktig mannskap og sivile tenestepliktige.  Militær får 50 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar, men lågaste pris er lik ordinær vaksenpris for ei sone. Det blir ikkje gitt militærrabatt på periodebillettar.

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlige fridagar.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. Informasjon om gyldig bevis for militærreisande finn du her.

Med familierabatt kan ein reisande over 18 år ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år, gratis. Familierabatten gjeld berre på laurdagar, søndagar og offentlege fridagar.

Rabatten gjeld på: Buss, Bybanen og Askøybåten.

Rabatt blir gitt til: Vaksne reisande over 18 år (vaksen, honnør, student, militær) som har gyldig enkeltbillett, 24-timarsbillett eller periodebillett. 

Merk: Barn under 6 år reiser alltid gratis på buss, Bybanen og Askøybåten. 

Familierabatt på tog: Rabatten gjeld også for vaksne reisande på tog, når du reiser med enkeltbillett eller 24-timarsbillett mellom Bergen og Trengereid (sone A), eller når du reiser med periodebillett  (7-, 30 og 180-dagarsbillett) mellom Bergen og Voss (sone A, E og F).

På buss, Bybanen og Askøybåten får ti eller fleire som reiser saman, 17 % rabatt på ordinær vaksenpris. Barn og honnørreisande får ikkje særskild rabatt, men tel med i talet på reisande. Barn under 6 år reiser gratis og tel ikkje med i talet på reisande. 

Når du skal kjøpe billett for ti eller fleire, vil du både i appen Skyss Billett og nettbutikken få automatisk rekna ut rabatten.

Ver merksam på at kontanttillegget for betaling om bord i sone A, ikkje omfattar gruppebillettar som er kjøpt om bord. 

Grupper på 15 personar eller fleire må melde frå til operatør før reisa tek til. 

Buss og Bybanen:
På buss og Bybanen har sykkel/stor sparkesykkel/ståhjuling same pris som barn. Du kan berre ta med desse på bussar med eigna plassering, dersom det er ledig plass og sjåføren finn det forsvarleg.

Pris for sykkel:
Ei sone: 20 kr 
To soner: 30 kr
Tre soner: 51 kr
Fire-sju soner: 73 kr

Dersom du har ein samanleggbar sykkel/sparkesykkel/ståhjuling kan du ta denne med som handbagasje utan ekstra kostnad. Syklar som kan demonterast eller leggast saman kan tas med i bagasjerom på buss. 

Askøybåten:
Det er gratis å ta med sykkel/sparkesykkel/ståhjuling på Askøybåten.

Du kan ha med deg hund gratis på Skyss sine bussar, båtar og Bybanen.

Dersom det er plass på transportmiddelet og dyret ikkje er til sjenanse for dei andre reisande, kan dyret takast med. Dyr skal sikrast i band eller bur under transporten og må ikkje hindre fri passasje. Dyr som er aggressive eller sjenerer dei reisande på anna vis, kan bli sett av under transporten.

Om du reiser med hund og har overgang til tog eller ekspressbuss, må du vere obs på at dei har eigne reglar.

På buss, Bybanen og båt:
Følgjeperson til person med nedsett funksjonsevne som har følgjekort, reiser gratis på Skyss sine transportmiddel. Følgjepersonen treng ikkje eigen billett (gjeld både enkeltbillett og periodebillett).

På tog:
Når du brukar Skyss-billett på reiser med tog i sone A (mellom Bergen og Trengereid), gjeld same vilkår som på buss, Bybanen og båt.

På reiser med tog utanfor sone A, gjeld eigne reglar. Sjå Vy.no for meir informasjon.

BILLETTKONTROLL:
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar med rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. For følgjeperson gjeld gyldig følgjebevis. Det er personen med nedsett funksjonsevne som har beviset.

Informasjon om soner og sonekart

Slik kjøper du billett

For reiser med ekspressbussar, Flybussen og Kaibussen, gjeld eigne prisar

Reglement for prisar og rabattordningar for buss, Bybanen og Askøybåten