Hopp til hovedinnald

For å få rabatt, gjer du følgjande:  

  • Skaff deg ei AutoPASS-brikke hos eit bompengeselskap på - www.autopass.no. Då får du 10% rabatt
  • Teikn ein "AutoPASS for ferje"-avtale på www.autopassferje.no og knyt AutoPASS-brikka til ferjeavtalen. Då får du 50% rabatt (40% rabatt for bedrifter).

AutoPASS-rabattordningar og prisar

Med AutoPASS-brikke og ferjeavtale (med forskotsbetaling) får du 50 % rabatt på køyretøyet (40 % rabatt for bedrift). Dersom du har AutoPASS-brikke i bilen, men ingen ferjeavtale, får du 10 % rabatt på køyretøyet. Dersom du ikkje har verken AutoPASS-brikke eller ferjeavtale, betalar du fullpris. El-bil (nullutsleppskøyretøy) har eigne prisar tilsvarande halv pris.

FerryPay – ingen rabatt, men enkel betaling

FerryPay er ei enkel betalingsløysing utan rabattar, og gjeld for køyretøy som ikkje har AutoPASS-brikke eller AutoPASS ferjeavtale. Registreringsnummeret på køyretøyet vert lest av ved ombordkøyring på ferja, og kopla dette opp mot FerryPay-avtalen din. Du betalar automatisk med kreditt-eller debetkort, og slepp å motta faktura med gebyr i posten. Du finn informasjon om løysinga på ferrypay.no

Sjå prisar for ferje her

For fleire detaljar knytt til AutoPASS-regulativet, sjå Statens vegvesen sine nettsider