Hopp til hovedinnald

Periodekortet er personleg, og gjeld for ein vaksen eller eit barn. Du får periodekort ved å kontakte båtselskapet som køyrer ruta du skal reise med. Når du har fått periodekortet, kjøper du billett for ein 30-dagars periode om bord i båten. Du må vise legitimasjon når du skal kjøpe ny periode.

Måløy, Florø og Sogn
Kontakt operatøren Fjord1 eller bestill i skjemaet på fjord1.no. Hugs å legge ved bilde av deg sjølv når du bestiller periodekortet. Dette gjeld følgande båtruter:

  • Måløy-Gangsøy-Risøy
  • Måløy-Silda
  • Måløy-Smørhamn-Florø (Kystvegekspressen)
  • Vik-Ortnevik
  • Ortnevik-Måren-Nordeide

Gulen og Solund
Kontakt mannskapet på båten eller operatøren Vidar Hop Skyssbåter As. Dette gjeld følgande båtruter:

  •  Eivindvik-Mjømna-Mastrevik-Nåra
  • Gåsvær-Midtre Solund-Hardbakke
  • Hardbakke-Kolgrov-Utvær
  • Hardbakke-Nåra-Mjømna
  • Nord-Solund (Hersvik - Saltskår)

Merk: Du kan ikkje kjøpe periodekort for båt i Sogn og Fjordane i appen Skyss Billett eller i Skyss nettbutikk.

Pant og refusjon
Når du kjøper periodekort for båt i Sogn og Fjordane for første gong, betaler du 100 kr i pant for kortet. Når du ikkje skal bruke kortet meir, kan du få panten refundert så lenge kortet er i orden.

Dersom kortet ikkje kan brukast grunna sjukdom, betaler selskapa tilbake 1⁄30 av månadsprisen prer dag kortet ikkje har vore brukt, men ikkje for færre enn 10 dagar. Tilbakebetalinga gjeld 30 dagar frå kjøpsdato. Kontakt båtselskapet du kjøpte kortet hos for refusjon.