SkyssBedrift

SKYSSBEDRIFT-tenesta er avvikla

Da kan ikkje fylle på skysskorta dine lenger, kun sjekke om du har penger igjen på dei. 

Du kan ennå ein stund betale med skysskort på Bybanen, men ikkje på nokon bussar.

Refusjon av restbeløp på Skysskort  

Har du pengar igjen på Skysskorta, får du sjølvsagt dette refundert.   

Du må sende Skysskorta til oss. Slik gjer du det:   

  1. Fyll ut kontaktskjemaet: https://www.skyss.no/kontaktskjema/   
  • Kryss av for kategori Skyssbedrift  
  • Skriv verksemdsnummeret, namnet på bedrifta, kontaktinformasjon og bankkontonummer for refusjon av reisepengar.  
     
  1. Send Skysskorta til:  

Skyss   
Kundesenteret  
Postboks 7900  
5020 Bergen  

Saksnummeret får du tilsendt etter at du har sendt inn kontaktskjema. Legg dette ved i konvolutten saman med skysskorta. Det er ønskeleg at dykk sender med alle korta samla. 

Frist for refusjon er i løpet av 2021, men send det gjerne inn allereie no, så du ikkje gløymer det. Vi kan ikkje refundere kort som ikkje er sende til oss.  

 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss her.