Sunnhordland nytt rutetilbod

Den 2. juli blei nytt anbod set i verk i Sunnhordland og det kom nye ruter. I sommar vert det køyrt sommarruter.

Haustrutene gjeld frå måndag 14. august.

Hovedendringa er at rutene i og omkring Leirvik er samla og styrka  i to hovudlinjer. Dette gir fleire avgangar og eit enklare linjenett. Det blir óg nokre endringar i rutene på andre linjer i Sunnhordland.

Her finn du endringane, klikk på ønska område. 

Rutetabellane finn du her

 • Stord

  Hovedtilbodet vil no vere to gjennomgåande linjer (linje 673 og linje 676) som pendlar gjennom Leirvik sentrum, der den eine betener sykehuset og den andre Rommetveit. 

  671 Leirvik – Jektavik – Fitjar – Sandvikvåg (éin ekstra tur over Helland t/r)
  673 Rommetveit – Vikanes
  676 Ådland –Sjukehuset- Kårevik/Hornelandsvågen – Ådland
  678 Leirvik - Fjellgardane
  679 Huglo
  700 Haugesund – Sveio - Stord
  800 Svortland – Leirvik

  Linjer som sluttar å gå/er lagt inn i dei to nye linjene:

  674
  675
  677

 • Fitjar

  Linje 671 Leirvik – Jektavik – Fitjar – Sandvikvåg (én ekstra tur over Helland t/r)
  Linje 680 Fitjar (kun små justeringer)

  Busstilbud i hovedsak likt som i dag. Dagens linje 671 vil fremdeles utgjere hovedtilbodet i kommunen. Tilbod på austsida er hovedsakelig knytt til skoleskyss.

  Øvrig tilbod:

  Skole – og arbeidsrelaterte turar utgjer grunntilbodet.

  Bytte til/frå hovedlinjen (671) for samanhengande reiser med prioritet til/frå Fitjar sentrum.

 • Sveio

  Linje 157 Haugesund – Tittelnes (omstigning til linje 700)
  Linje 158 Ålfjorden (uendra)
  Linje 159 Haugesund – Buavåg (omstigning til linje 700)
  700 Haugesund – Sveio – Stord (fleire avganger + tilbod laurdag)

  Dagens linje 700 vil no utgjere hovedtilbodet i kommunen. Skule- og arbeidsrelaterte turer, i tillegg enkelte avgangar dagtid, samt laurdag.

  Korrespondansar mellom linje 700 og 800 på Føyno.

  Tilbodet elles:

  • Skole- og arbeidsrelaterte turar utgjør grunntilbodet.
  • Bytte til/fra linje 700 for sammenhengende reiser til/fra Leirvik og Haugesund
  • Sammenhengende buss/ferjereiser Bømlo-Langevåg-Buavåg-Sveio-Haugesund.

  Merk at det går ingen bussar søndager.

 • Bømlo

  Linje 552 Langevåg - Svortland
  Linje 552 Langevåg - Gassasundet
  Linje 554 Mosterhamn - Gassasundet
  Linje 555 Hiskjo – Svortland – med sideveier
  Linje 556 Tormodsætre – Fylkesnes/Stokkabekken - Svortland
  Linje 558 Brandasund - Svortland
  Linje 559 Rolvsnes – Rubbestadneset - Svortland
  Linje 800 Svortland  - Leirvik

  Det er kun små justeringer på desse 8 linjene,

  Få endringar frå dagens tilbod. Linje 800 utgjer fremdeles hovedtilbodet i kommunen. Omstigningsmuligheitar mellom linje 800, 671 og 700.

  Stokkabekken terminal  (ny fra 1.juli 2017) vert knutepunkt mellom hovudlinje (linje 800) og linje 559 til/fra Rubbestadneset.

  Øvrig tilbod:

  • Noe redusert tilbud i enkelte områder (hovudsakleg kveldsturar som er redusert)
  • Bytte til/frå hovedlinjen for sammenhengande reisar til/frå Svortland sentrum.
  • Korrespondanse buss Svortland/Rubbestaneset og båt til/frå Bergen.
  • Moster, Rubbestaneset, Langevåg – noko tilbod utover grunntilbudet.

Det kjem 52 nye svært miljøvenlege bussar. Les fleire detaljar om endringane her

Kart over de nye rutene i Sunnhordland