Ungdomsbillettområde i Hordaland

Elevar som bor i dei område som er merkte i grønt, har ikkje rett på gratis skolereisekort. Dei må løyse ungdomsbillett dersom dei ønskjer skyss. 

Her kan du opne ei kartløysing som viser ungdomsbillettområda