Kulturbilletten

Tilbodet om Kulturbilletten gjeld for skoler i Bergen kommune i tilknyting til reiser til og frå kulturformål. Kulturbilletten er basert på at klasser/grupper nyttar seg av ledig kapasitet på bussane i lavtrafikktid mellom kl. 09.00 og 13.30 på kvardager. 

Bestilling av Kulturbilletten er nettbasert og ny løysing for dette er utvikla til hausten 2018. Alle skoler har blitt tildelt eit brukarnamn og passord frå Bergen kommune for å få tilgang til Kulturbilletten. Brukarnamn og passord er sendt til postmottaka.

Bestill Kulturbilletten her

For spørsmål knytt til bestilling av Kulturbilletten, eller spørsmål om brukarnamn og passord,  sjå Bergen kommune sine nettsider her

For melding av feil eller spørsmål om bestillingssystemet, kontakt kunde@skyss.no