Skoleskyss

NB! Informasjon om smitteverntiltak for skoleskyssen

Det er Skyss som har ansvar for skoleskyssen i Hordaland og elevar som har rett til dette får innvilga gratis skoleskyss. Elevar i grunnskolen som har rett på gratis skoleskyss, får utdelt skolekort. Kortet gjeld mellom heimen og skolen.

I vidaregåande skolar i Hordaland nyttar elevane som hovudregel 30-dagars ungdomsbillett til skoleskyssen, men kan ha rett på gratis skoleskyss dersom dei er er fylt 21 år eller eldre, eller bur utanfor ungdomsbillettområdet.