Reisegarantiskjema

Fyll ut elektronisk skjema under, legg ved scannet kvittering for utlegg (vedlegg nedst i skjemaet) og send kravet seinast innan 1 månad etter hendinga. Nyttar du elektronisk skjema, må òg kvittering sendast elektronisk.

Alternativt kan du sende skjemaet i posten.

Klikk her for skjema i pdf-format 

NB: Hugs å leggje ved kvittering for utlegg.

Slik behandlar Skyss personopplysningane dine

Reisegarantiskjema

Planlagt reise med buss/bybane/båt

Utført reise med drosje eller anna transportmiddel (for privatbil, sjå lenger nede)

Eller

Utført reise med privatbil
Godtgjerast etter statens satsar for bilgodtgjersle (dekker bare km., ikkje parkering, bompenger etc.)